Αιτήματα – προτάσεις της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου της Χίου προς τον Δήμαρχο Χίου κ. Σταμάτη Κάρμαντζη

Κύριε Δήμαρχε, θεωρώ ότι ξεκινώντας από το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα πρέπει να υλοποιηθούν σταδιακά τα παρακάτω αιτήματα (κάποια δε σε βάθος τριετίας):

 1. Καθώς σε συνεργασία με τους Διευθυντές-τριες των Δημοτικών σχολείων και τις Προϊσταμένες –ους των Νηπιαγωγείων του Δήμου μας προβήκαμε σε επιβεβαίωση των αριθμών των υδρομέτρων και του ποσού του τελευταίου λογαριασμού, θεωρώ ότι πρέπει να προχωρήσουμε στο αμέσως επόμενο βήμα για την εξεύρεση λύσης για την αποπληρωμή του χρέους ύψους 105.624,51 ευρώ (χωρίς τις προαυξήσεις, χωρίς την αφαίρεση του χρέους κάποιων ρολογιών, που ήταν χρεωμένα στην Επιτροπή μας) των σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου στην ΔΕΥΑΝΧ (διακανονισμός χρέους και σταδιακή αποπληρωμή του από τον Δήμο), του μηδενισμού των ρολογιών και του να αρχίσουν και πάλι τα σχολεία να πληρώνουν τους λογαριασμούς του νερού. Τα σχολεία της Χίου για τελευταία φορά πλήρωσαν λογαριασμό νερού το μακρινό 2009. Να μπουν τα σχολεία στο κοινωνικό τιμολόγιο. Επίσης, να ξεκαθαρίσει το θέμα της χρέωσης των τελών αποχέτευσης δηλ. αν υπάρχει σύνδεση με τον βιολογικό των σχολείων ή όχι και να χρεώνονται αναλόγως. Ακόμη, η ΔΕΥΑΝΧ μισθώνει έκταση 20000τμ από το 2008 και για 20 χρόνια στο ΘΟΛΟ, που αποτελεί σχολική περιουσία, για 500€ ετησίως, τα οποία δεν έχουμε εισπράξει μέχρι σήμερα ως επιτροπές και θεωρούμε ότι πρέπει να ξαναειδωθεί το τίμημα.
 2. Όσον αφορά την Σχολική περιουσία, το τμήμα εκείνο της σχολικής περιουσίας εκτός του παλιού Δήμου Χίου ακόμα αναζητείται με συνέπεια να έχουν στερηθεί χιλιάδες ευρώ τα σχολεία μας, τα παιδιά μας. Επομένως, θεωρώ ότι πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία της πλήρους αποτύπωσης και αξιοποίησης της σχολικής περιουσίας. Να δούμε τελικά τι αποδίδει αυτή η περιουσία στα σχολεία και πώς μπορεί να αποδώσει περισσότερα!!!!!!
 3. Όσον αφορά το ποσόν των 101.593, 47 ευρώ της νόμιμης παρακράτησης, που έγινε στις αρχές Ιουνίου από τον Δήμο αναδρομικά για τα έτη 2018, 2019 και 2020 για συμψηφισμό χρεών της επιτροπής σε γάλα καθαριστών-στριων και πετρέλαιο, ζητάμε ομόφωνα ως επιτροπή να μας αποδοθεί με μορφή έκτακτης επιχορήγησης από τον ίδιο. Αυτό δε να γίνει εξ ολοκλήρου ή με δόσεις ως έκτακτη/ες επιχορηγήσεις, ώστε να αποδοθεί το υπόλοιπο της πρώτη τακτικής δόσης του ΥΠΕΣ τελικά στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Θεωρούμε δε ότι καλό θα είναι από τούδε και στο εξής τα χρήματα να μην παρακρατούνται από τακτικές επιχορηγήσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, γιατί τα σχολεία κάνουν τον προγραμματισμό τους βάσει αυτών των ποσών, και, φυσικά, να υπάρχει η σχετική συνεννόηση με την επιτροπή πριν την πραγματοποίηση οποιωνδήποτε ενεργειών του Δήμου. Αξίζει να σημειωθεί ότι ουσιαστικά το μόνο ποσό –δαπάνη, που καλύπτει η έκτακτη επιχορήγηση του Δήμου Χίου προς τις σχολικές επιτροπές είναι εκείνο για το ηλεκτρικό ρεύμα.
 4. Ακόμη, όσον αφορά τις αγορές και τα έργα στα σχολεία, που χρηματοδοτεί η επιτροπή αυτά θα εκλογικευτούν και πάντα θα γίνονται σε συνεννόηση με τις Κτιριακές Υποδομές και με την Τεχνική Υπηρεσία, οι οποίοι είναι οι καθ’ ύλην αρμόδιοι γι’ αυτά. Βιώσαμε τον θάνατο ενός νέου παιδιού πέρσι στην Δασκαλόπετρα. Επομένως, κινήσεις πρόχειρες και βεβιασμένες δεν πρόκειται να δείτε να γίνονται από την Επιτροπή μας, ούτε από τα σχολεία ευθύνη μας. Θα ακολουθούνται οι νόμιμες διαδικασίες και θα υπηρετείται ο στοιχειώδης σεβασμός στα χρήματα της επιτροπής και των σχολείων, στα χρήματα των φορολογούμενων συμπολιτών μας. Ωστόσο, καθώς το αποθεματικό της επιτροπής μας δεν είναι μεγάλο και η Τεχνική Υπηρεσία δεν έχει το εργατικό δυναμικό, που θα έπρεπε να έχει (στηρίζεται σε συμβασιούχους ως επί το πλείστον), θα χρειάζονται κατά διαστήματα τονωτικές ενέσεις με έκτακτες επιχορηγήσεις, ώστε να μπορούμε να ανταποκριθούμε σε λογικά αιτήματα σχολείων, ιδίως των Νηπιαγωγείων, που τα ταμεία πολλών εξ’ αυτών είναι πενιχρά.
 5. Να δημιουργηθεί άμεσα από Νομικό Πρόσωπο του Δήμου (πιθανόν από την ΔΗΚΕΧ) τριμελές συνεργείο το οποίο θα αποτελείται από έναν ηλεκτρολόγο, έναν υδραυλικό και έναν ελαιοχρωματιστή για άμεσες παρεμβάσεις στα σχολεία.
 6. Να αυξηθούν οι μηχανικοί στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χίου που ασχολούνται με τα σχολικά έργα από έναν σε τρεις. Ένας μηχανικός να ασχολείται με τα έργα στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ένας μηχανικός για τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ένας μηχανικός για επείγουσες μικροεπεμβάσεις σχολείων.
 7. Να φτιαχτούν παιδικές χαρές στα Νηπιαγωγεία στην θέση εκείνων, που αποξηλώθηκαν λόγω της νέας νομοθεσίας. Νέες παιδικές χαρές π.χ. φτιάχτηκαν πρόσφατα στους Παιδικούς Σταθμούς του Νομικού Προσώπου.
 8. Να τοποθετηθούν ξανά μπασκέτες στην θέση εκείνων, που αποξηλώθηκαν.
 9. Θα πρέπει άμεσα να υπάρξει στέγαση των σχολικών επιτροπών σε ενιαίο χώρο, όπου θα μεταφερθεί και θα διαφυλαχθεί όλο το αρχείο των προηγούμενων ετών (οικονομικά στοιχεία κλπ), θα εκτελείται  η διεκπεραίωση των αιτημάτων σχολείων, φορέων και πολιτών θα πραγματοποιούνται συσκέψεις, έλεγχοι στοιχείων, καθώς και οι οικονομικοί απολογισμοί. Ο συγκεκριμένος χώρος θα πρέπει να διαμορφωθεί, ώστε να εργασθούν 5 υπάλληλοι του Δήμου (οι 3 υπάρχουν ήδη), να διαμορφωθούν  γραφεία Προέδρων των Επιτροπών, ένα χώρος συσκέψεων και να εξοπλισθεί με όλα τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα. Με τον τρόπο αυτό  θα επιτευχθεί η σωστή διοικητική και εργονομική λειτουργία των Επιτροπών,  που θα οδηγήσει σε υψηλό επίπεδο διαχείρισης το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο. Προτείνεται δε ο συγκεκριμένος ενιαίος χώρος να δημιουργηθεί σε κτήριο που ανήκε στην πρώην σχολική εφορεία και βρίσκεται δίπλα στο παλαιό ταχυδρομείο, και ο οποίος  τώρα είναι κενός και αφρόντιστος.
 10. Επίσπευση των έργων για προσβασιμότητα στα σχολεία.
 11. Να προχωρήσει άμεσα η μελέτη για την Ανέγερση Ειδικού Νηπιαγωγείου και Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Χίου.
 12. Κατασκευή κι άλλων πεζοδρομίων και διαβάσεων πεζών εμπρός από σχολεία.
 13. Περαιτέρω μέτρα πυροπροστασίας των σχολείων.
 14. Περαιτέρω αντισεισμική θωράκιση των σχολείων.
 15. Ανοιχτές αυλές σχολείων τ’ απογεύματα.

Με εκτίμηση,

Κωνσταντίνος Γεωργ. Καρατζάς

Πρόεδρος της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου της Χίου

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.