Αξιοποίηση του Εκθεσιακού Κέντρου “Καλουτάς” & Επιχορήγηση Επικουρικών Ιατρών τα κύρια θέματα του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου

 

Στη Χίο συνεδρίασε τη Τετάρτη το Συμβούλιο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με την παρουσία του Περιφερειάρχη, κου Κωνσταντίνου Μουτζούρη, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Χίου. Πολλοί σύμβουλοι έδωσαν το παρόν με φυσική παρουσία, ενώ ταυτόχρονα υπήρχε οπτικοακουστική σύνδεση με τα υπόλοιπα νησιά της Περιφέρειας για εκείνους που βρίσκονταν στην Λέσβο, στην Λήμνο, στον Άγιο Ευστράτιο, στα Ψαρά, στις Οινούσσες, στην Σάμο, στην Ικαρία, στους Φούρνους και στη Θύμαινα.

Όλο το Βόρειο Αιγαίο μια παρέα, όπως συμβαίνει σε κάθε Περιφερειακό Συμβούλιο σε όποιο νησί και να γίνεται!

Πολλά και σημαντικά τα θέματα που συζητήθηκαν για όλη την Περιφέρεια.

Η συνεδρίαση ξεκίνησε με την παρουσίαση που έκανε ο κος Βρουλής για τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά και αυτά που προγραμματίζονται από την Περιφέρεια  και βρίσκονται στην φάση των μελετών.

Στην διαδικασία των ερωτήσεων, εντύπωση έκανε η επίθεση που δέχθηκε ο Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης κος Γεώργιος Παπαδόπουλος από τον Περιφερειακό Σύμβουλο κο Γεωργούλα Ευστράτιο, ο οποίος τον κατηγόρησε ότι με κάποιες από τις ενέργειες και δηλώσεις του διχάζει τους νησιώτες. Μάλιστα του ζήτησε να διαβάσει τον νόμο που διέπει την λειτουργία του θεσμού και να παραμείνει μέσα στα θεσμικά του όρια.

Ο κος Παπαδόπουλος  χαρακτήρισε ψεύδη, ανακρίβειες και υπερβολές τα λεγόμενα του κου Γεωργούλα.

 

Στην συνέχεια, δύο ήταν τα θέματα που κυριάρχησαν και που ενδιέφεραν την Χίο:

Η πρόταση αξιοποίησης του Εκθεσιακού Κέντρου «Καλουτάς» από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και η πρόταση του χωρικού Αντιπεριφερειάρχη Χίου, κου Παντελή Βρουλή να δίδεται κάποιο επίδομα σε επικουρικούς γιατρούς  ως κίνητρο για να υπηρετούν  στις δημόσιες δομές Υγείας  της Περιφέρειας.

Ακολουθεί η  εισήγηση του κου Π.Βρουλή επί του θέματος:

«Εισηγούμαστε την τροποποίηση της ανωτέρω 9 σχετ. απόφαση με την προσθήκη των επικουρικών ιατρών των Γενικών Νοσοκομείων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στους δικαιούχους του χρηματικού επιδόματος ως πρόσθετο κίνητρο υπηρέτησης ιατρών και συγκεκριμένα στους επικουρικούς ιατρούς που ήδη υπηρετούν ή προβλέπεται να υπηρετήσουν στα νοσοκομεία της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, να προστεθεί το χρηματικό επίδομα των 250€ μηνιαίως.

Οι επικουρικοί ιατροί, σύμφωνα με τους Διοικητές των Γενικών Νοσοκομείων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, ανά Γενικό Νοσοκομείο είναι:

 

Α/Α ΦΟΡΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
1 Γ.Ν Μυτιλήνης «Βοστάνειο» Οποιαδήποτε ειδικότητα 9
2 Γ.Ν Χίου «Σκυλίτσειο» Οποιαδήποτε ειδικότητα 9
3 Γ.Ν Σάμου «Άγιος Παντελεήμων» Οποιαδήποτε ειδικότητα 7
4 Γ.Ν.-Κ.Υ Ικαρίας Οποιαδήποτε ειδικότητα 3
5 Γ.Ν.-Κ.Υ Λήμνου Οποιαδήποτε ειδικότητα 5
ΣΥΝΟΛΟ (σύμφωνα με τη διοίκηση των νοσοκομείων της Π.Β.Α) 33

 

Για το σκοπό αυτό, οι αντίστοιχες Διευθύνσεις Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Β.Α., ανά Π.Ε. να μεριμνήσουν, ως οι αρμόδιες υπηρεσίες για την βεβαίωση εγγεγραμμένης πίστωσης με το ποσό που αντιστοιχεί για τους επικουρικούς γιατρούς της Περιφερειακής Ενότητας αρμοδιότητάς τους. Αναλυτικότερα για τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Λέσβου το ποσό ανέρχεται σε  42.000 (συνολικά 14 γιατροί x 3.000 ο χρόνος = 42.000), για τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Χίου το ποσό ανέρχεται σε  27.000 (συνολικά 9 γιατροί x 3.000 ο χρόνος = 27.000), για τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Σάμου το ποσό ανέρχεται σε 30.000 (συνολικά 10 γιατροί x 3.000 το χρόνο = 30.000). Οι βεβαιώσεις εγγεγραμμένης πίστωσης να αποσταλούν ηλεκτρονικά στο γραφείο του Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας και Μέριμνας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, προκειμένου να προβούμε στις ενέργειες που απαιτούνται ώστε να προστεθούν οι επικουρικοί γιατροί των Νοσοκομείων στους δικαιούχους.

Για την καταβολή του χρηματικού επιδόματος απαιτείται η υποβολή αίτησης στις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων από τους ιατρούς.

Σε κάθε περίπτωση εισηγούμαστε να εξουσιοδοτηθεί ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου και Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας και Μέριμνας της Περιφέρειας Β. Αιγαίου κ. Παντελής Βρουλής, όπως προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω.»

 

Αργότερα, την εισήγηση για την αξιοποίηση του εκθεσιακού κέντρου «Γεώργιος Καλουτάς» , έκανε ο Αντιπεριφερειάρχης επιχειρηματικότητας και καινοτομίας Βορείου Αιγαίου, Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Χίου και Σάμου, κος Αθηνάδης Λεωνίδας.

Σύμφωνα με την εισήγηση, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου πρότεινε την δημιουργία «Δικτύου Γαλάζιας και Ψηφιακής Ανάπτυξης» με σκοπό την Τεχνολογική  Έρευνα, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα με έδρα την Χίο και ειδικότερα το Κέντρο «Γεώργιος Καλουτάς».

Το «Γεώργιος Καλουτάς» θα παραχωρηθεί στο Πανεπιστήμιο για 30 χρόνια και το Πανεπιστήμιο θα αναλάβει την πλήρη λειτουργική και ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου.

Ακολουθεί η πρόταση του Πανεπιστημίου:

«Αξιότιμε κύριε Περιφερειάρχη, Φίλτατε Κώστα,

Στον Παγκόσμιο & Ευρωπαϊκό χώρο η μετάβαση στη «Βιώσιμη Γαλάζια οικονομία» με σύμμαχο τον ψηφιακό μετασχηματισμό που οδηγεί την πράσινη μετάβαση είναι γεγονός. Η ανάγκη της βελτίωσης της γνώσης μας για τη θάλασσα και τα οικοσυστήματά της σηματοδοτεί τον ρόλο της έρευνας και της καινοτομίας, γεγονός που αναδεικνύεται μέσω κεφαλαίων και πρωτοβουλιών στο πλαίσιο του Horizon Europe, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (EMFAF), της νέας Διαπεριφερειακής Επενδυτικής Πρωτοβουλίας Καινοτομίας, του Ταμείου Καινοτομίας της ΕΕ για την Κλιματική Δράση, της Πράσινης Συμφωνίας, του Ταμείου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης και φυσικά της πιλοτικής δράσης «Συμπράξεις για την Περιφερειακή Καινοτομία» στην οποία συμμετέχει ως μοναδική εκπρόσωπος της χώρας η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου .

Άλλωστε, τα κεφάλαια του ΕΣΠΑ 2021-27 και Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θα αξιοποιηθούν κυρίως στην αναβάθμιση ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων και υποδομών, την ψηφιοποίηση των οικονομιών, την αντιμετώπιση των κλιματολογικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων, την ενίσχυση των δράσεων πράσινης ανάπτυξης και την επανεκπαίδευση του εργατικού δυναμικού, ώστε να διευκολυνθεί η μετάβαση στη νέα οικονομία. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου για μία ακόμη φορά μπορεί να πρωτοστατήσει καταθέτοντας σας την παρακάτω πρόταση η οποία μπορεί να αποτελέσει μηχανισμό ανάπτυξης και αναγέννησης μιας σημαντικής οικονομικής δραστηριότητας για την Περιφέρεια. Σε συνέχεια των επιμέρους συζητήσεων που είχαμε τον τελευταίο καιρό σε διάφορα επίπεδα, προσωπικές συζητήσεις με εσάς και με τον κύριο Λ. Αθηνάδη, Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας, ανταλλαγή απόψεων στο πλαίσιο του ΠΣΕΚ της Περιφέρειας Β. Αιγαίου, ειδική συνάντηση εργασίας με τον Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής, Π. Καβάσαλη, στη Χίο, διατυπώνουμε επισήμως το αίτημα της παραχώρησης στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου του κυρίως χώρου του κτιρίου Γ. Καλουτά στην Χίο (του κυρίως χώρου και του συνόλου των εξωτερικών χώρων με εξαίρεση το έμπροσθεν τμήμα γραφείων στο οποίο θα στεγαστούν υπηρεσίες της Περιφέρειας) για μια περίοδο 30 ετών και παρακαλούμε θερμά για τη δική σας θετική εισήγηση προς το Περιφερειακό Συμβούλιο. Το κτίριο θα χρησιμοποιηθεί σε ένα πλαίσιο που ήδη σας παρουσιάσαμε συνοπτικά προηγουμένως, το οποίο δημιουργεί μια ισχυρή αναπτυξιακή ευκαιρία για τη Χίο και το Αιγαίο, με διεθνή στόχευση. Η πρόταση μας συνοψίζεται στην εγκατάσταση, στο μέρος του κτιρίου Γ, Καλουτά που θα μας διατεθεί του Δικτύου Γαλάζιας και Ψηφιακής Ανάπτυξης με σκοπό την Τεχνολογική Έρευνα, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον χώρο αυτό. Το Δίκτυο δημιουργείται κατ’ αρχήν με κοινό μνημόνιο συνεργασίας Περιφερειακού Συμβουλίου και Πανεπιστημίου Αιγαίου, και θα διευρυνθεί αργότερα με τη συμμετοχή και άλλων ερευνητικών φορέων από την Ελλάδα (πρωτίστως του ΕΛΚΕΘΕ), και θα αναπτυχθεί και με μνημόνια συνεργασίας με Ευρωπαϊκούς και διεθνείς θεσμούς (Πανεπιστήμια και Τεχνολογικά Κέντρα και Δίκτυα του εσωτερικού και του εξωτερικού). Βασικά χαρακτηριστικά και λειτουργίες του Δικτύου είναι:

1. Το Δίκτυο αναπτύσσει και φιλοξενεί “συνδυασμένες” δραστηριότητες εκπαίδευσης, τεχνολογικής έρευνας και επιχειρηματικής ανάπτυξης, υψηλής “προστιθέμενης αξίας”. Αυτές τις δραστηριότητες έχει προφανώς ανάγκη το Αιγαίο, πιο πολύ από ποτέ, στο πλαίσιο της εφαρμογής, εμβάθυνσης και ανανέωσης της «Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης».

  1. Το Δίκτυο θα διοικείται από Συμβούλιο Μελών (Board of Trustees) στο οποίο θα συμμετέχουν το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, η Περιφέρεια Β. Αιγαίου και οι κύριοι ερευνητικοί οργανισμοί που θα το αποτελούν, αλλά, και ιδιωτικές επιχειρήσεις μετά από ειδική πρόσκληση. Θα έχει κύρια έδρα τη Χίο, και συμπληρωματική παρουσία στη Σάμο, στις εκεί εγκαταστάσεις του όπου βρίσκεται η έδρα της Πολυτεχνικής Σχολής.
  2. Οι λειτουργίες του Δικτύου κινούνται σε τρεις κατευθύνσεις: ● Διδασκαλία μαθημάτων τεχνολογικής εξειδίκευσης: Στο πλαίσιο αυτό θα φιλοξενεί το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Παν. Αιγαίου, τα εργαστήρια του και τα προπτυχιακά (μεγαλύτερων ετών), μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα του Τμήματος, εργαστήρια της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης, καθώς και κάθε άλλη δραστηριότητα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης (συμπεριλαμβανομένων των summer schools) που η Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Αιγαίου και η Σχολή Επιστημών της Διοίκησης διοργανώνουν σε συνεργασία με άλλες Σχολές του Πανεπιστημίου, άλλα Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Ιδρύματα και επιχειρήσεις, από την Ελλάδα και το εξωτερικό. ● Έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών για τη Γαλάζια και Ψηφιακή Ανάπτυξη: Με έμφαση στη συλλογή και διαχείριση ετερογενών δεδομένων από το Αιγαίο και τα νησιά (συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων των δορυφορικών δικτύων), τη χρήση των τεχνολογιών Artificial intelligence (AI) και Digital Twin for the Ocean (DTO) για την αξιοποίηση αυτών των δεδομένων με στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων και έργων σε τομείς της “Γαλάζιας Οικονομίας” (Blue Bioeconomy, Ocean Energy, Maritime Transport, Ports Management, Environment-Friendly Shipbuilding and Repair, κλπ.), και γενικότερα στη διεπιστημονική συνεργασία στις περιοχές που οι Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (Information and Communication Technologies) συναντούν τη Βιομηχανική Μηχανική και το Σχεδιασμό (Industrial Engineering and Design), τις Επιστήμες του Περιβάλλοντος, την Χρηματοοικονομική κλπ. ● Μεταφορά Τεχνογνωσίας και Υποστήριξη Νέων Επιχειρηματικών Εγχειρημάτων: Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου δραστηριοποιείται τελευταία (και χρηματοδοτείται) στην ανάπτυξη δομών και περιβάλλοντος εμπορικής και κοινωνική αξιοποίησης της γνώσης και μεταφοράς της τεχνολογίας και τεχνογνωσίας που δημιουργεί μέσα από την Έρευνα και την Καινοτομία. Το Δίκτυο θα στεγάσει ένα μέρος αυτών των δομών, ειδικά αυτό που αναφέρεται στην Γαλάζια και Ψηφιακή Ανάπτυξη. Το Δίκτυο θα παρέχει επίσης υποστήριξη της μορφής “business incubator” σε επιχειρηματικά εγχειρήματα που ξεκινούν από το Αιγαίο και επιζητούν να αξιοποιήσουν προηγμένες “γενικού σκοπού” τεχνολογίες (Big Data, AI, Blockchain, κλπ.) για την παραγωγή νέων διεθνών προϊόντων και υπηρεσιών στη Γαλάζια Οικονομία. Το Δίκτυο θα αναπτύξει μία εμπεριστατωμένη εργαλειοθήκη νέων ώριμων καινοτόμων τεχνολογιών και υπηρεσιών που μπορούν να υιοθετηθούν από τα νησιά του Β. Αιγαίου.
  3. Η οριστική διαμόρφωση της νομικής μορφής, της φυσιογνωμίας και του ειδικότερου σκοπού του Δικτύου θα προκύψει στη συνέχεια, με τη συνεργασία του Πανεπιστημίου Αιγαίου με την Περιφέρεια, και μέσα από ειδικές μελέτες που το Πανεπιστήμιο Αιγαίου θα προσπαθήσει να χρηματοδοτήσει μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ή άλλων αντίστοιχων οργανισμών, ή/και μέσω άλλων διεθνών και εθνικών προγραμμάτων.
  4. Για το κτίριο Γ. Καλουτάς που θα αποτελεί την κύρια υποδομή του Δικτύου, προβλέπεται (στο πλαίσιο της συμφωνίας μακροχρόνιας παραχώρησης στο Πανεπιστήμιο του συγκεκριμένου χώρου), η πλήρης λειτουργική και ενεργειακή αναβάθμιση της κτιριακής εγκατάστασης. Ο σχεδιασμός του έργου και οι σχετικές μελέτες θα γίνουν με ευθύνη του Πανεπιστημίου, ενώ οι δαπάνες σχετικές με τις εργασίες λειτουργικής και ενεργειακής αναβάθμισης θα καλυφθούν από πόρους συγχρηματοδοτούμενων (ΕΕ-Ελληνική Κυβέρνηση) Προγραμμάτων, με ενέργειες πάντοτε του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,

Η Πρυτάνισσα Καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη

 

 

 

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.