Δήμος Χίου: Ανάγκη πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας στα σχολεία

Στο επίκεντρο του Δημοτικού Συμβουλίου βρέθηκε το ζήτημα της πρόσληψης σχολικών καθαριστριών, όπου η ανάγκη παρουσίας τους στις σχολικές μονάδες είναι επιτακτική. Αυτό που παρατηρήθηκε επί το πλείστον, είναι το γεγονός της αξιοποίησης μόνο 67 ατόμων υπαλληλικού δυναμικού με καθεστώς μερικής απασχόλησης, ενώ οι υπόλοιποι 34  εργαζόμενοι απασχολούνται με πλήρες ωράριο. Ωστόσο, το κώλυμα που φαίνεται στο προσκήνιο είναι το μέγεθος των σχολείων, τα οποία χρήζουν περισσότερης υπαλληλικής υποστήριξης στον τομέα της καθαριότητας. Για το Δημοτικό Συμβούλιο, τα δημοτικά και νηπιαγωγεία της πόλης, δεν αποτελούν προς το παρόν ιδιαίτερο πρόβλημα, εφόσον λόγω μικρότερου μεγέθους, εξυπηρετούνται από τις υπηρεσίες καθαριστριών που απασχολούνται με το καθεστώς της μερικής απασχόλησης.

Καίριο ζήτημα λοιπόν της Δημοτικής Αρχής, είναι το εγχείρημα πρόσληψης περισσότερων σχολικών καθαριστριών με καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Ωστόσο, αυτό φαίνεται δύσκολο να επιτευχθεί, καθώς ο Δήμος υστερεί οικονομικά ως προς αυτόν τον τομέα, και προσπαθεί το περισσότερο δυνατό να εξασφαλίσει την απαραίτητη χρηματοδότηση για την συγκεκριμένη φιλοδοξία, η οποία ίσως να μπορέσει να γίνει εφικτή, εάν γίνει διαφορετική διαχείριση των οικονομικών πόρων.  Στόχος της Δημοτικής Αρχής να διατηρήσει υγιές το περιβάλλον των σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης για μια πιο ομαλή σχολική χρονιά.

 

Σχετικές δημοσιεύσεις