Παρέλαση τής 28ης Οκτωβρίου 1940 σήμερα στή Χίο του Λευτέρη Πυκνή

´Απευθύνομαι πρός κάθε άρμόδιο Κρατικό καί Στρατιωτικό ´Υπεύθυνο !!!
 ´Αξιότιμοι Κύριοι,
           Μέ όλο τό σεβασμό πρός τίς Ένοπλες Δυνάμεις καθ´ότι είμαι μέλος τής στρατιωτικής οίκογένειας ώς έφεδρος Ταγματάρχης Πεζικού άπό τήν Ήλικία τών 40  μου χρόνων, στήν σημερινή στρατιωτική παρέλαση ένώ όλος ό λαός τής Χίου καί όχι μόνο ,γιατί έχουμε καί πλήθος φιλοξενουμένων έπισκεπτών καταχειροκρότησε τά στρατευμένα νιάτα πού με μεγάλη ζωντάνια καί περιφάνεια σέ άψογους σχηματισμούς τράνταξαν τήν όδό Δομοκρατίας!
 Δυστυχώς άλγεινή έντύπωση μού προκάλεσε τό έποχούμενο τζίπ μέ τούς έχοντες τό γενικό πρόσταγμα τέσσερις έπιτελικούς άξιωματικούς νά Παρελάσουν καί νά κατεβούν μπροστά στήν έξέδρα τών έπισήμων δίχως νά ύπάρχει έποχούμενο τμήμα παρελάσεως.
Αύτό γίνεται γιά πρώτη φορά καί ό κόσμος τό σχολίασε έπικριτικά!
Μού προκάλεσε μεγάλη ντροπή!
O Καίσαρας καί οί λεγεωνάριοι νά άκολουθούν πεζοί!
Γιά φαντασθείτε έκατό μέτρα διαδρομή νά μήν κουραστούν τά καμάρια μας!
Άλλο άτοπο Γεγονός τό κατά 35 λεπτά νωρίτερα ή τελετή τής αποκαλύψεως τού άγάλματος Τού όραματιστή ΗΡΩΑ Κώστα Περρίκου ´Αντισμήναρχουν τής πολεμικής μας ´Αεροπορίας!
H τελετή τελείωσε τήν προγραμματισμένη ώρα ένάρξεως!
Όσοι είμαστε απ´τήν άρχή καί δέν πήγαμε στήν δεξίωση βλέπαμε τόν Κόσμο νά έρχεται γιά την έκδήλωση καί νά φεύγει άπογοητευμένος.
Τώρα τί νά πώ, πώς είμαστε γιά κλάματα ή γιά τά πανηγύρια!
Χρόνια Πολλά καί τού χρόνου νά ξανακαμαρώσουμε τόν μαθητόκοσμο καί τά στρατευμένα νειάτα τών ένόπλων δυνάμεων καί τών σωμάτων άσφαλείας.
´Ο πάντα όνειροπόλος Χιώτης Καλλιμασιώτης Λευτέρης Πυκνής

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.