Προσλήψεις αναπληρωτών: Σήμερα η Α’ φάση – Πλήρης οδηγός για τη διαδικασία

Όλες οι πληροφορίες που χρειάζονται οι αναπληρωτές που θα προσληφθούν για την ανάληψη της υπηρεσίας τους.

Μετά από αρκετά πισωγυρίσματα ως προς το χρόνο της ανακοίνωσης, που αφορούσαν τον αριθμό των κενών θέσεων που “επικαιροποιούνταν” μέχρι αργά χτες βράδυ και, ιδίως, το αν θα έχουμε “σφαγή” στην παράλληλη στήριξη ή απλά έναν “εξορθολογισμό” (λέξη που συνήθως χρησιμοποιούμε ως ευφημισμό για τις περικοπές) σήμερα, εκτός νέου απροόπτου, ανακοινώνονται επιτέλους τα ονόματα των αναπληρωτών που θα προσληφθούν στην πρώτη φάση.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες του alfavita.gr, οι προσλήψεις της α’ φάσης αναμένεται να κινηθούν αρκετά κοντά στα περυσινά επίπεδα, ενώ επιφύλαξη υπάρχει για τις προσλήψεις στην παράλληλη στήριξη, όπου αρχικά αναμενόταν γερός “κόφτης” με την περίφημη -ανεπιβεβαίωτη- προφορική οδηγία για 2 ανά σχολείο, αλλά τελικά μετά από τις αντιδράσεις, φαίνεται ότι αποφεύχθηκε -ας περιμένουμε να το δούμε.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, είναι βέβαιο ότι δεν πρόκειται να καλυφθούν τα σχολεία από τον αγιασμό, αν δεν υπάρξει 2η φάση πρόσληψης αναπληρωτών για τα κενά που θα προκύψουν τις πρώτες μέρες.

Σύμφωνα με τον ΠΑΣΑΔ η διεύθυνση της Ειδικής ανέφερε “ότι στην παράλληλη στήριξη θα υπάρξει ένας εξορθολογισμός ώστε να κατανεμηθούν οι εκπαιδευτικοί ομοιόμορφα (π.χ να μην έχει ένα σχολείο 7 παράλληλες και το διπλανό 2 ενώ υπάρχουν ανάγκες και στα δύο) και δε θα υπάρξει ο λεγόμενος “κόφτης”, που κυκλοφορεί ως πληροφορία τις τελευταίες μέρες”.

Έτσι, και σύμφωνα με την ενημέρωσή μας, οι προσλήψεις της παράλληλης θα κινηθούν πάνω-κάτω στα περσινά επίπεδα ενώ προς ίδρυση βρίσκονται νέα τμήματα ένταξης, τα οποία θα δοθούν πιθανότατα ως κενά μέσα στην τρέχουσα χρονιά”

Εφόσον λοιπόν ανακοινωθούν πράγματι σήμερα οι προσλήψεις, θα ακολουθήσουν τα εξής στάδια, τα οποία οι προσληφθέντες καλό θα ήταν να διαβάσουν προσεκτικά για να μη βρεθούν προ απροόπτων. Ο οδηγός που ακολουθεί, στηρίχθηκε στις νεότερες (13 Αυγούστου) αλλαγές που έγιναν στη διαδικασία.

Αυθημερόν οι κενές θέσεις

Αυθημερόν με την έκδοση της απόφασης πρόσληψης οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ή οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης εισάγουν στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) τις προς κάλυψη κενές θέσεις σε σχολικές μονάδες ή ομάδες σχολείων ή Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ)

Την επόμενη οι δηλώσεις προτίμησης

Την επόμενη ημέρα από την έκδοση της απόφασης πρόσληψης για την τοποθέτησή τους στις σχολικές μονάδες ή ομάδες σχολείων ή Σ.Δ.Ε.Υ. που διατίθενται προς κάλυψη, οι προσληφθέντες υποβάλλουν σχετική δήλωση, στην οποία υποχρεούνται να δηλώσουν, κατά σειρά προτίμησης, όλες τις σχολικές μονάδες ή ομάδες σχολείων ή Σ.Δ.Ε.Υ. που διατίθενται προς κάλυψη.

Οι δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.). Σημείωση alfavita: Δεν διευκρινίζεται στο σχετικό ΦΕΚ αν ως επόμενη ημέρα νοείται η ημέρα μετά από το δελτίο Tύπου ή από την ανάρτηση της σχετικής απόφασης στη Διαύγεια.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε ενδεχόμενη  παράλειψη εμπρόθεσμης δήλωσης προτίμησης, ο υποψήφιος τοποθετείται τελευταίος τηρώντας τη διαδικασία της κατά προτεραιότητας τοποθέτησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3Α του άρθρου 16 του ν. 3699/2008 (Α’ 199) και στην παρ. 3 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 (Α’ 13)

Εντός 3 εργάσιμων ημερών (Δευτέρα ή Τρίτη) η τοποθέτηση

Η τοποθέτηση των προσλαμβανομένων αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε σχολικές μονάδες ή ομάδες σχολείων ή Σ.Δ.Ε.Υ. της περιοχής πρόσληψης τους γίνεται εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης πρόσληψης, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας αυτής, με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης για τις περιπτώσεις τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες ή ομάδες σχολείων και του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης για τις περιπτώσεις τοποθέτησης σε Σ.Δ.Ε.Υ

Ενημέρωση με sms

Οι εκπαιδευτικοί ενημερώνονται με γραπτό μήνυμα (sms) για τη σχολική μονάδα ή ομάδες σχολείων ή Σ.Δ.Ε.Υ. όπου τοποθετούνται μέσω Ο.Π.ΣΥ.Δ

Σύναψη της σύμβασης εργασίας κατά την ανάληψη υπηρεσίας

Οι προσλαμβανόμενοι αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι προσέρχονται για ανάληψη υπηρεσίας απευθείας στη σχολική μονάδα τοποθέτησης ή στο Κέντρο Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) τοποθέτησης ή στη έδρα του Σχολικού Δικτύου Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) τοποθέτησης εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην απόφαση πρόσληψης.

Κατ’ εξαίρεση – για λόγους ανωτέρας βίας δύνανται να αναλάβουν υπηρεσία, εντός της ίδιας προθεσμίας, στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, κατόπιν συνεννόησης με τα αρμόδια στελέχη της. Κατ’ εξαίρεση οι προσλαμβανόμενοι σε Σ.Δ.Ε.Υ. μπορούν να προσέρχονται για ανάληψη υπηρεσίας αντί της έδρας του Σ.Δ.Ε.Υ. και στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Κατά την εμφάνιση τους για ανάληψη υπηρεσίας, οι προσλαμβανόμενοι καταθέτουν, πέραν των πιστοποιητικών ταυτοποίησής τους, τα αναφερόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 6 της υπό στοιχεία 104627/ΓΔ5/7.8.2020 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β’ 3344). Το άρθρο αυτό, αναφέρει τα εξής: 

α. Κατά την εμφάνισή τους για ανάληψη υπηρεσίας οι προσλαμβανόμενοι καταθέτουν:

αα) Αντίγραφα των δικαιολογητικών των τυπικών προσόντων ένταξης στον κλάδο.

ββ1) Γνωμάτευση παθολόγου ή γενικού ιατρού, είτε του δημοσίου είτε ιδιώτη, η οποία να πιστοποιεί την υγεία του εκπαιδευτικού και την ικανότητα να ασκήσει διδακτικά καθήκοντα ή του μέλους Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. να ασκήσει υποστηρικτικά καθήκοντα αντίστοιχα και

ββ2) γνωμάτευση ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιώτη, η οποία να πιστοποιεί την υγεία του εκπαιδευτικού και την ικανότητα να ασκήσει διδακτικά καθήκοντα ή του μέλους Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. να ασκήσει υποστηρικτικά καθήκοντα αντίστοιχα.

γγ) Υπεύθυνη δήλωση περί:

γγ1) μη άσκησης ποινικής δίωξης ή καταδίκης για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,

γγ2) μη ύπαρξης στο πρόσωπό τους των κωλυμάτων των άρθρων 8 και 9 του ν. 3528/2007,

γγ3) μη άσκησης εμπορίας κατ’ επάγγελμα.

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης επιπρόσθετα των ανωτέρω δικαιολογητικών που κατατίθενται από τον ίδιο τον αναπληρωτή, οφείλει να αναζητήσει αυτεπάγγελτα για τους προσληφθέντες αρμοδιότητάς της:

αα) αντίγραφο ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν εμπίπτουν στα αναφερόμενα κωλύματα του άρθρου 8 του ν. 3528/2007,

ββ) από τα στοιχεία που τηρούνται στο Μητρώο Απογραφής Ελληνικού Δημοσίου ότι δεν εμπίπτουν στα αναφερόμενα κωλύματα του άρθρου 9 του ν. 3528/2007 και

γγ) (για τους άρρενες εκπαιδευτικούς) πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές κατά την ημερομηνία πρόσληψης

Δήλωση στο Myschool

Με την εμφάνιση των προσλαμβανόμενων στη σχολική μονάδα ή έδρα Σ.Δ.Ε.Υ. ή ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και την προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2, ο διευθυντής/ προϊστάμενος των σχολικών μονάδων ή της έδρας του Σ.Δ.Ε.Υ. ή των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. δηλώνει αμελλητί στο ενιαίο πληροφοριακό σύστημα Myschool την ανάληψη υπηρεσίας του προσλαμβανόμενου.

Η Ψηφιακή σύμβαση

Κατά την ανάληψη υπηρεσίας των αναπληρωτών ή των ωρομισθίων συνάπτεται ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής εφαρμογής «Αναπληρωτές» (anaplirotes.gov.gr) της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Ψ.Π. – gov.gr), σύμφωνα με το Κεφάλαιο ΣΤ’ του Μέρους Α’ του ν. 4727/2020 (Α’ 184), είτε εγγράφως με ιδιόχειρη υπογραφή των συμβαλλομένων σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως ιδίως σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή τεχνικών προβλημάτων, σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου μεταξύ των αναπληρωτών ή των ωρομισθίων και του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία αναπτύσσει τα αποτελέσματά της από την κατάρτισή της.

Κατά την κατάρτιση της σύμβασης εργασίας του προηγουμένου εδαφίου το Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπείται για τις σχολικές μονάδες από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης και για τα Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) και ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης στην αρμοδιότητα των οποίων ανήκει η σχολική μονάδα/εκπαιδευτική δομή ανάληψης υπηρεσίας. Οι συμβάσεις που συνάπτονται μέσω της ψηφιακής εφαρμογής της παρούσας φέρουν την προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Οι προσλαμβανόμενοι κατά την ημέρα προσέλευσης στη σχολική μονάδα ή έδρα Σ.Δ.Ε.Υ. ή ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και μετά την εμφάνισή τους στο Διευθυντή/Προϊστάμενο εισέρχονται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης, προκειμένου μέσω της εφαρμογής «anaplirotes.gov.gr» να συναφθεί η σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου μεταξύ των ιδίων και του Ελληνικού Δημοσίου.

Η είσοδος στην εφαρμογή «anaplirotes.gov.gr» γίνεται κατόπιν αυθεντικοποίησης των ανωτέρω προσώπων με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών -διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet). Με την επιτυχή είσοδο στην εφαρμογή, οι προσλαμβανόμενοι καταχωρίζουν τα ατομικά στοιχεία που ζητούνται από την εφαρμογή, δυνάμει των οποίων πραγματοποιείται η δήλωση και ανάρτηση των σχετικών συμβάσεων αυθημερόν στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» και αμελλητί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

Η ηλεκτρονική αποδοχή της σύμβασης εργασίας επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α’ 75) αναφορικά με τα προσωπικά στοιχεία του προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού ή μέλους Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π, τα οποία περιλαμβάνονται στη σύμβαση αυτήν.

Οι προσληφθέντες, με την αποδοχή της ψηφιακής σύμβασης, επιβεβαιώνουν την ορθότητα των προσωπικών τους στοιχείων που αναφέρονται στη σύμβαση και δηλώνουν υπεύθυνα, ότι με την ηλεκτρονική αποδοχή της σύμβασης εργασίας, η οποία επέχει θέση υπογραφής αυτής, αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα το περιεχόμενο, τους όρους και τις διαδικασίες που περιλαμβάνονται στο έγγραφο της σύμβασης εργασίας.

Οι προσληφθέντες μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφο της σύμβασης εργασίας τους, σε ψηφιακή μορφή (pdf), το οποίο φέρει την προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέσω της ανωτέρω ψηφιακής εφαρμογής.

Πηγή: alfavita.gr

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.