Τελετή Λήξεως Μαθημάτων στή Σχολή Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου «Μητροπολίτης Διονύσιος Μπαϊρακτάρης» καί Ἀπονομή ἐνδεικτικῶν

 

Στόν Ἱ­ε­ρό Μητροπολιτικό Ναό Χίου τό ἀ­πό­γευ­μα τῆς Δευτέρας 26ης Ἰ­ου­νί­ου 2023, ἔγινε ἡ τελετή λήξεως τῶν μαθημάτων τῆς ἱεραποστολικῆς περιόδου 2022 – 2023  καί πραγματοποιήθηκε ἐπίκαιρη ἐκδήλωση κατά τήν ὁποία  ὁ Σε­βα­σμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψα­ρῶν καί Οἰ­νουσ­σῶν κ. Μᾶρκος, ἐ­πέ­δω­κε τά Ἐν­δει­κτι­κά στούς Μα­θη­τές τῆς Σχο­λῆς, πού συμ­πλήρωσε ἐ­φέ­τος 39 χρό­νια ἀ­δι­ά­κο­πης λει­τουρ­γί­ας.

Στό πρῶτο μέρος τρία χορωδιακά σύνολα μαθητῶν ἑρμήνευσαν ἐκκλησιαστικούς ὕμνους, τά ὁποῖα διηύθηναν ὁ Δ/ντής τῆς Σχολῆς κ. Δημήτριος Ζαννῖκος, Ἄρχων Μαΐστωρ τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, καί οἱ δύο καθηγητές τῆς Σχολῆς κ. Δημήτριος Δημητρακόπουλος, Πρωτοψάλτης τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Χίου καί κ. Σταῦρος Στεῖρος, Πρωτοψάλτης τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Μάρκου Βροντάδου καί καθηγητής Μουσικῆς.

Στή συνέχεια, ὁ Δ/ντής τῆς Σχολῆς κάλεσε τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκο, Πρόεδρο τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Σχολῆς, νά ἀπευθύνει πατρικό λόγο καί νά ἐπιδώσει τά ἐτήσια ἐνδεικτικά, ἐκφράζοντας τίς ὁλόθερμες εὐχαριστίες ὅλων τῶν διδασκόντων καί διδασκομένων στή Σχολή γιά τήν συνεχῆ πρόνοια, φροντίδα καί μέριμνά Του  γιά τήν ἀνάδειξη καί ἀναβάθμιση τῆς Σχολῆς στήν ὁποία ἐδίδασκε ἀπό τά διακονικά του χρόνια καί συνεχίζει νά διδάσκει τό μάθημα τῆς Ἑρμηνείας Ὑμνογραφικῶν Κειμένων (ἀναπληρούμενος ἀπό τόν Καθηγητήν κ. Βασίλειον Βοξάκην).

Ὁ Σεβασμιώτατος  ἀναφερόμενος στό ἔργο πού ἐπιτελεῖται στήν Σχολή Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν ἀνέπεμψε πρῶτον θερμές εὐχαριστίες στόν Πανάγαθο Θεό, ὁ ὁποῖος εὐλογεῖ καί στηρίζει τό ἐπιτελούμενο ἔργο στή Σχολή καί αὐξάνει τούς Σπουδαστές της καί αὐριανούς ἐργάτες τοῦ Ἱεροῦ Ἀναλογίου. Στή συνέχεια ἀναφερόμενος στό ἔργο τοῦ Ἱεροψάλτη εἶπε ὅτι, ὁ Ἱεροψάλτης κατά τίς Ἱερές Ἀκολουθίες ἐκπροσωπεῖ τόν πιστό  λαό τοῦ Θεοῦ, τόν ὁποῖο πρέπει νά βοηθεῖ στήν προσευχή μέ τήν Ἱερή Ὑμνωδία, ὀφείλει νά ὑπηρετεῖ τό Ἱερό Ἀναλόγιο σεμνά καί μέ ἱεροπρέπεια, νά διάγει ζωή πνευματική σύμφωνα μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, νά τόν διακρίνει τό ἐκκλησιαστικό φρόνημα καί τό ἐκκλησιαστικό ἦθος καί νά ὐπηρετεῖ τό ὕψιστο ἔργο πού τοῦ ἔχει ἀναθέσει ἡ Ἐκκλησία μέ πίστι καί ἀφοσίωση.

          Πρίν ἀπό τήν ἐπίδοση τῶν ἐνδεικτικῶν, ὁ Σεβασμιώτατος κάλεσε τούς μαθητές νά ἀ­ξι­ο­ποι­ή­σουν τίς γνώ­σεις πού ἔλαβαν στήν Σχολή  σέ συ­νδυασμό μέ τήν συνεχῆ μελέτη καί τήν σπου­δή τῆς πατροπαράδοτης Μου­σι­κῆς στά Ἱ­ε­ρά Ἀ­να­λό­για τῶν Ἐνοριῶν, κον­τά στούς δασκάλους τους καί ἐξέφρασε θερμές εὐχαριστίες στούς καθηγητές πού ἐδίδαξαν στή  Σχολή Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Παντελεήμονα Βῶλον (Τυπικόν), Αἰ­δε­σι­μολ. Οἰκονόμον κ. Μι­χα­ήλ Ζευγιόν, (Λειτουργική καί Ἱ­στο­ρί­α Βυ­ζαν­τι­νῆς Ἐκ­κλη­σι­α­στι­κῆς Μου­σι­κῆς), κ. Βασίλειον Βοξάκην, Θεολόγον Καθηγητήν, (Ὑμνολογία) ,   καί τούς  τρεῖς Καθηγητές τῆς  Βυ­ζαν­τι­νῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μου­σι­κῆς.

Ἡ ἐκ­δή­λω­ση ἔ­κλει­σε μέ τήν ἀ­πο­νο­μή τῶν  ἐ­τη­σί­ων Ἐν­δει­κτι­κῶν καί προσφορά κεράσματος ἀπό τόν Σεβ. Μητροπολίτην μας στούς  Κα­θη­γη­τές καί μα­θη­τές τῆς Σχο­λῆς.

 

 

 

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.