Τελετή Λήξεως Μαθημάτων στη Σχολή Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής Χίου

Στήν Βιβλιοθήκη τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ» τό ἀπόγευμα τῆς Τετάρτης 3ης Ἰουλίου 2024, ἔγινε ἡ τελετή λήξεως τῶν μαθημάτων τῆς ἱεραποστολικῆς περιόδου 2023 – 2024 καί πραγματοποιήθηκε ἐπίκαιρη ἐκδήλωση κατά τήν ὁποία ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος, ἐπέδωκε τά Ἀποφοιτήρια καί τά Ἐνδεικτικά στούς Μαθητές τῆς Σχολῆς, πού συμπλήρωσε ἐφέτος 40 χρόνια ἀδιάκοπης λειτουργίας.

Ἡ ἐκδήλωση ξεκίνησε μέ σύντομη ἀναφορά τοῦ Δ/ντῆ τῆς Σχολῆς κ. Δημητρίου Ζαννίκου, Ἄρχοντος Μαΐστορος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας στό ἔργο τῆς Σχολῆς, ὁ ὁποῖος μεταξύ ἄλλων εἶπε: ὅτι ἡ συμπλήρωση 40 ἐτῶν λειτουργίας τῆς Σχολῆς εἶναι ἕνα ὁρόσημο, ἕνας σταθμός πού θά πρέπει νά μᾶς ὁδηγήσει στή Δοξολογία τοῦ Ἁγίου Θεοῦ, καί ταυτόχρονα σε προσπάθεια ἀναβάθμισης τῆς Σχολῆς, ὥστε νά συνεχίσει νά εἶναι ἕνα φυτώριο μέσα ἀπό τό ὁποῖο θά ἀποφοιτοῦν οἱ μελλοντικοί ἱεροψάλτες τῆς τοπικῆς μας Εκκλησίας, καί συνέστησε στούς μαθητές τήν ἀνάγκη τῆς συνεχοῦς μελέτης προκειμένου νά διακονήσουν σωστά τό Ἱερό Ἀναλόγιο καί νά ἀναδειχθοῦν ἄξιοι συνεχιστές τῆς ἱερῆς αὐτῆς μουσικῆς τέχνης καί παράδοσης.

Ἀκολούθως, οἱ Ἀπόφοιτοι τῆς Σχολῆς ἔψαλλαν ἀπό χοροῦ τό Ὀκτάηχον Δοξαστικόν τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου ΄΄Θεαρχίω νεύματι…΄΄ μέ τήν Δ/νση τοῦ Δ/ντῆ τῆς Σχολῆς, καί, στή συνέχεια, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας ζήτησε καί ἀπό τούς προαχθέντες μαθητές καί μαθήτριες τῆς Σχολῆς νά ψάλλουν διαφόρους Ἐκκλησιαστικούς Ὕμνους.

Στή συνέχεια, τόν λόγον ἔλαβε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος, Πρόεδρος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Σχολῆς, ὁ ὁποῖος ἀπηύθυνε πατρικές νουθεσίες στούς μαθητές, ἐζήτησε νά συνεχίσουν μέ πολύ ζῆλο τήν μελέτη τῆς Μουσικῆς, ἀλλά καί τῶν λοιπῶν ὑποχρεωτικῶν μαθημάτων, μέ ἰδιαίτερη ἔμφαση στή γνώση καί ἐφαρμογή τοῦ Τυπικοῦ τῆς Ἐκκλησίας γιά τήν ὀρθή διεξαγωγή τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν, ὡς καί τήν συμμετοχή τους στούς χορούς τῶν Ἱερῶν Ἀνολογιῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἐπίσης ἐζήτησε ἀπό τούς μαθητές νά διάγουν θεοφιλῆ βίο, ὡς ἀπαραίτητη προϋπόθεση γιά νά ἀναδειχθοῦν ἄξιοι διάκονοι τοῦ Ἱεροῦ Ἀναλογίου ἀλλά καί σωστοί ὑπηρέτες τῆς ἱερῆς αὐτῆς μουσικῆς τέχνης καί παράδοσης.

Τελειώνοντας ὁ Σεβασμιώτατος, συνεχάρη τούς μαθητές γιά τήν πρόοδο τους στή σπουδή τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς καί ἐξέφρασε θερμές εὐχαριστίες στούς καθηγητές πού ἐδίδαξαν στή Σχολή τό μάθημα τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς κ. Δημήτριον Ζαννῖκον, Δ/ντήν – Πρωτοψάλτην Ἱ. Ν. Ἁγίου Ἰακώβου Χίου κ. Δημήτριον Δημητρακόπουλον, Πρωτοψάλτην τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Χίου καί κ. Σταῦρον Στεῖρον, Πρωτοψάλτην Ἱ. Ν. Ἁγίου Μάρκου Βροντάδου – Καθηγητή Μουσικῆς, ὡς καί τούς διδάξαντες τά ὑποχρεωτικά μαθήματα Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Παντελεήμονα Βῶλον (Τυπικόν), Αἰδεσιμολ. Οἰκονόμον κ. Μιχαήλ Ζευγιόν, (Λειτουργική καί Ἱστορία Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς), κ. Βασίλειον Βοξάκην, Θεολόγον Καθηγητήν, (Ὑμνολογία).

Ἡ ἐκδήλωση ἔκλεισε μέ τήν ἀπονομή ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη τῶν Ἀποφοιτηρίων καί τῶν ἐτησίων Ἐνδεικτικῶν, ὡς καί τήν προσφορά ἀπό τίς ἐκδόσεις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν, τοῦ τόμου τῶν πρακτικῶν τοῦ Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου ἀφιερωμένου εἰς τόν Ἅγιον Νεομάρτυρα Ἀγγελήν τόν ἐν Χίῳ.

Μετά τό τέλος τῆς ἐκδήλωσης ἀκολούθησε στόν προαύλιο χῶρο τῆς Βιβλιοθήκης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου “Ο ΑΓΙΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ” προσφορά κεράσματος ἀπό τόν Σεβ. Μητροπολίτην μας στούς Καθηγητές καί μαθητές τῆς Σχολῆς.

Σχετικές δημοσιεύσεις