Τροποποίηση προγράμματος ψεκασμών στη Βόρεια Χίο μετά την πυρκαγιά

Το Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Αλιείας Π.Ε. Χίου, γνωρίζει ότι λόγω της υφιστάμενης πυρκαγιάς στην Βόρεια Χίο, τo Πρόγραμμα Ψεκασμών διαμορφώνεται ως εξής:

  • Τετάρτη 3/7/2024: Ποταμιά, Πισπιλούντα, Βολισσός
  • Πέμπτη 4/7/2024: Πιραμά, Παρπαριά
  • Παρασκευή 5/7/2024: Σπαρτούντα, Φυτά – Κηπουριές, Διευχά – Κατάβαση, Πυτιός
  • Σάββατο 6/7/2024: Αμάδες, Καρδάμυλα
  • Δευτέρα 8/7/2024: Καρδάμυλα
  • Τρίτη 9/7/2023: Λαγκαδα, Συκιαδα, Βροντάδος
  • Τετάρτη 10/7/2023: Βροντάδος. Καρυές, Ανάβατος

Σχετικές δημοσιεύσεις