Χίος Μπροστά: Η ανάρτηση των δασικών χαρτών προξένησε έκπληξη και προβληματισμό σε όλη τη χώρα

 

Η ανάρτηση των δασικών χαρτών προξένησε έκπληξη και προβληματισμό  σε  όλη  τη  χώρα. Η  Χίος δεν αποτέλεσε την εξαίρεση.

Οι  δασικοί χάρτες είναι το απολύτως  απαραίτητο  βήμα   για  την  προστασία  του  δασικού  πλούτου  της  χώρας  και προαπαιτούμενοι  για την   ολοκλήρωση  του  εθνικού  κτηματολογίου, όμως μετά την  ανάρτηση  τους , ‘’πρασίνισαν ‘’   τεράστια  ποσοστά  του  συνόλου της χερσαίας   έκτασης του νησιού μας.  Για να σχεδιαστούν, χρησιμοποιήθηκαν αεροφωτογραφίες του 1945 από την  πολεμική αεροπορία της Αγγλίας. Έγινε σύγκριση με την τωρινή αεροφωτογραφία χωρίς να γίνουν στην πλειοψηφία των περιπτώσεων  οι απαιτούμενες αυτοψίες επί του εδάφους.

Εμφανίζονται πολλά λάθη σε καθαρά αγροτικές περιοχές. Αποτέλεσμα αυτού είναι να αλλάζει ο χαρακτήρας της χρήσης γης.  Να χάνονται περιουσίες σε περίπτωση που κυρωθεί η έκταση δασική ή χορτολιβαδική. Μεγάλο πρόβλημα θα παρουσιαστεί στις μεταβιβάσεις για τον παραπάνω λόγο. Το νησί εμφανίζεται να είναι το 60% τουλάχιστον  δασικό ή χορτολιβαδικό.

Tο  μεγαλύτερο  πρόβλημα  όμως   εντοπίζεται  στους   ‘’Αγρούς που άλλαξαν μορφή ‘’και  στις ειδικές  προϋποθέσεις  που  καθορίζει  ο  νόμος  για  να αποδειχτεί  η  ιδιοκτησία   τους με ισχυρούς  τίτλους .

Έτσι  ένας αγρός που δεν έχει  καθαριστεί για κάποια   χρόνια, με λίγες  αστυφίδες  και φρύγανα χαρακτηρίζεται  σαν  δασική  έκταση  και  εφόσον δεν  υπάρχει ισχυρός τίτλος  ιδιοκτησίας, δεν αποδεικνύεται  η  γεωργική  του  χρήση  και  έτσι περιέρχεται  στο  κράτος.

Συνεπώς,  ο  μέχρι πρότινος  ιδιοκτήτης   ίσως ‘’καταφέρει’’   να  το  καλλιεργήσει   με  ειδική  άδεια  αλλά  σίγουρα  δεν  μπορεί  να σχεδιάσει το  μέλλον  του, να   επιδοτηθεί   η  έστω να  το  μεταβιβάσει στα παιδιά του.

Σήμερα, καλούμαστε   ως  κοινωνία  και  άνθρωποι  που βλέπουμε  κάποιους λίγους  νέους  να  βρίσκουν  διέξοδο  επαγγελματική στον πρωτογενή τομέα, να  στηρίξουμε  με  κάθε  τρόπο  την επιλογή τους αυτή, ειδικά στα  δύσκολα  χρόνια  της  οικονομικής   κρίσης .

Στην δημογραφικά  μαστιζόμενη   Χίο  δεν πρέπει  να   χαθεί  ούτε  ένας  ‘’ νέος ‘’ αγρότης  ούτε  ένας  ‘’  νέος  ‘’  επαγγελματίας  εξαιτίας μιας  στυγνής  και  στείρας  νομοθεσίας  που  επιτρέπει  τεράστιες  επενδύσεις   αλλά   όχι μικρές  ατομικές προσπάθειες  αξιοπρεπούς  επιβίωσης.

Θεωρούμε  λοιπόν  απαραίτητο:

  • Να ληφθούν    υπόψη  οι  πράξεις  χαρακτηρισμού  οι  οποίες  έχουν  ήδη εκδοθεί   από την  υπηρεσία σε παρελθόντα  χρόνο ,  καθώς  και  οι υποβολές  των  ηλεκτρονικών  δηλώσεων  στο  γραφείο  κτηματογράφησης  Χίου που  μόλις  πέρυσι  υποβλήθηκαν   με  ψηφιακό  τρόπο ,με κόστος  και  κόπο  από πλήθος   ιδιοκτητών,  στον  ίδιο  φορέα   που  είναι  υπεύθυνος  για  την  σύνταξη  του  εθνικού κτηματολογίου.
  • Να γίνουν  αποδεκτοί  οι  άτυποι  τίτλοι  οι  οποίοι  αποτελούσαν  καθεστώς  στις  αγροτικές  κυρίως  αγοραπωλησίες    στα  χωριά  της  Χίου ,σήμερα  αυτοί  οι  ‘’τίτλοι’’  θεωρούνται  αδύναμοι,  ώστε  να μην   βρεθούν  χωρίς  ιδιοκτησία  καλλιεργητές  και  άλλοι. (Νομοθετική ρύθμιση .Ειδικά για το νησί μας θεωρείται απαραίτητο μια και οι κλήροι είναι μικροί  )
  • Να στελεχωθούν  άμεσα  και  επαρκώς  οι  επιτροπές αντιρρήσεων ( ΕΠΕΑ)   ώστε  να   εκδικαστούν  οι   αντιρρήσεις    των   δημοτών  και  των  φορέων σύντομα
  • Λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν από την πανδημία, προτείνεται να παραταθεί η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων για τους πολίτες αλλά και τους  φορείς .
  • Να γίνει μείωση των παραβόλων των ενστάσεων.( για μια μέση έκσταση για παράδειγμα 30 στρ. μπορεί να φτάσει γύρω στα 800 ευρώ ).
  • Να γίνει αναπροσαρμογή των αεροφωτογραφιών με αυτοψίες επί τόπου και να προταθούν νέοι δασικοί χάρτες. Βέβαια, θα πρέπει να μείνουν στο χάρτη όσα έχουν χαρακτηρισθεί καθαρά για τί αν γίνουν όλα  από την αρχή θα υπάρξει καθυστέρηση σε οικοδομικές άδειες εκτός οικισμού.

Όλα  τα  ανωτέρω  άμεσα  σε  πρώτη  φάση      πριν  την  οριστική  κύρωση  των δασικών  χαρτών   η  οποια    θα επιφέρει  οριστική  αλλαγή  στο  ιδιοκτησιακό  καθεστώς 

Σε  δεύτερη  φάση   και  αφού   κυρωθούν  θα πρέπει  να γίνει:

  • Aμεση   ενεργοποίηση -παρέμβαση των φορέων του    Νομού  Χίου  προκειμένου   να  διασφαλιστούν  τα  συμφέροντα ,  με σύννομες  άδειοδοτήσεις  , και   οι  δράσεις  των  ομάδων   μαστιχοπαραγωγών , μελισσοκόμων κτηνοτρόφων   κλπ ,       (γεωργική  εκμετάλλευση, Λοιπές εκμεταλλεύσεις πρωτογενούς τομέα)
  • Να ξεκινήσει  άμεση  ενημέρωση  για  τις  έννομες  δράσεις  εντός  των  δασών και  δασικών  εκτάσεων , χορτολιβαδικών  η  βραχωδών  εκτάσεων   (  υπάρχουν  δυνατότητες   βάσει  της  νομοθεσίας   για  καλλιέργειες και  λοιπές δράσεις πρωτογενούς τομέα    )
  • Να ενημερωθούν και  να  υποστηριχτούν  οι  ενδιαφερόμενοι  επενδυτές  κυρίως  εναλλακτικού  τουρισμού  να  αναπτύξουν  τις  δράσεις  τους ( εγκαταστάσεις τουριστικού χαρακτήρα) στο  νησί  μας ικανοποιώντας   τις  απαιτήσεις   της  σύγχρονης  τουριστικής  αγοράς

Η  Χίος μας   χρειάζεται  την  ενεργοποίηση  όλων  μας  και  την  αλληλοϋποστήριξη  μας ,η Χίος  πρέπει  να  μείνει  φιλόξενος  και  φιλικός   τόπος   διαμονής   για  τα   παιδιά  μας.

Ενδεικτικά   παραθέτουμε  το  άρθρο  67 της  Ν 998/1979 όπως  αυτό τροποποιήθηκε μέχρι  και  σήμερα.

Άρθρον 67

Αγροί που άλλαξαν μορφή

Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 39 ΝΟΜΟΣ 4280/2014 με ισχύ την 8/8/2014

1.α. Εκτάσεις που εμφανίζονται στις αεροφωτογραφίες του 1945, ή εφόσον αυτές δεν είναι ευκρινείς του 1960, με αγροτική μορφή που δασώθηκαν μεταγενέστερα, ανεξάρτητα από τη μορφή που απέκτησαν αργότερα, επί των οποίων το Δημόσιο δεν θεμελιώνει δικαιώματα κυριότητας βάσει τίτλου, αναγνωρίζονται ως ιδιωτικές με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης μετά από εισήγηση του αρμοδίου Δασάρχη ή του Διευθυντή Δασών εάν δεν υφίσταται Δασαρχείο στο νομό, εφόσον ο ιδιώτης προσκομίσει τίτλους ιδιοκτησίας, οι οποίοι ανάγονται πριν από την 23η Φεβρουαρίου 1946 και έχουν μεταγραφεί.

Πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής που έχουν εκδοθεί για τις ανωτέρω εκτάσεις ανακαλούνται ακόμη και αν τελεσιδίκησαν δικαστικά.

β.Όσες από τις εκτάσεις της περίπτωσης α΄ στερούνται των παραπάνω τίτλων και δεν υπάγονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3, μπορούν να χρησιμοποιηθούν, αποκλειστικά και μόνο για γεωργική και δενδροκομική εκμετάλλευση, χωρίς να επιτρέπεται η περαιτέρω αλλαγή χρήσης τους, κατόπιν αδείας του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης μετά από εισήγηση του οικείου δασάρχη ή του Διευθυντή Δασών εάν δεν υφίσταται Δασαρχείο στο νομό, χορηγούμενης της άδειας επί τη βάσει αιτήσεως του προσώπου που προβάλλει δικαιώματα κυριότητας επί των εκτάσεων αυτών, δυνάμει τίτλου ιδιοκτησίας μεταγενέστερου μεν της 23ης Φεβρουαρίου 1946, όχι όμως νεότερου των δέκα (10) ετών μέχρι την ημέρα δημοσίευσης του ν. 4280/2014.

Στην περίπτωση που η συγκεκριμένη έκταση έχει κηρυχθεί αναδασωτέα, η πράξη αναδάσωσης ανακαλείται.

Σε περίπτωση προσκόμισης από τρίτο των τίτλων της παραγράφου 1α΄ ή τυχόν οριστικής επιλύσεως του ιδιοκτησιακού με αμετάκλητη δικαστική απόφαση επί της συγκεκριμένης εκτάσεως, ανακαλείται η σχετική άδεια του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης (αζημίως) για το Δημόσιο.

Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.2 Άρθρο 140 ΝΟΜΟΣ 4483/2017 με ισχύ την 31/7/201

  1. Αν οι εκτάσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 εντάσσονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου τότε εμβαδό αυτών έως τριάντα (30) στρέμματα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για γεωργική και δενδροκομική εκμετάλλευση, χωρίς να επιτρέπεται η περαιτέρω αλλαγή χρήσης της κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο β΄ του άρθρου 1, εφόσον διαπιστωθεί για εκτάσεις μεγαλύτερες των πέντε (5) στρεμμάτων κατόπιν σχετικής οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας της γεωργικής εκμετάλλευσης, ότι οι εδαφολογικές και οικολογικές συνθήκες συνηγορούν υπέρ αυτού του τρόπου.

https://gis.ktimanet.gr/wms/forestfinal/default.aspx

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.