Ένταξη Προγραμμάτων στο ΕΣΠΑ – Πρόγραμμα Βόρειο Αιγαίο 2021-2

Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης υπέγραψε  την ένταξη στο Πρόγραμμα Βόρειο ΑΙΓΑΙΟ 2021-27 (ΕΣΠΑ) των παρακάτω προγραμμάτων:
(1) ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ συνολικής δημοσίας δαπάνης 486.130 €
(2) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΨΑΡΩΝ συνολικής δημοσίας δαπάνης 966.271 €

 

Σχετικές δημοσιεύσεις