Ολοκληρώθηκε το μεγαλύτερο έργο οδοποιίας στα Ψαρά

Με μεγάλη ικανοποίηση ενημερώνει ο Δήμαρχος Ηρωικής Νήσου Ψαρών Κωνσταντίνος Βρατσάνος, ότι ολοκληρώθηκε το έργο: «Βελτίωση της Πρόσβασης σε Γεωργική Γη και Κτηνοτροφικές Εκμεταλλεύσεις Δήμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών», το μεγαλύτερο έργο αγροτικής οδοποιίας που έχει εκτελεστεί ποτέ στο νησί.

Το συγκεκριμένο έργο, συμβατικού προϋπολογισμού 979.388,95 €, χρηματοδοτήθηκε από πόρους του χρηματοδοτικού προγράμματος του ΥΠ.ΕΣ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ με 868.000 ευρώ όσο κι από ίδιους πόρους του δήμου μας με 111.388,95 ευρώ και αφορούσε στην βελτίωση της υφιστάμενης αγροτικής οδοποιίας στις περιοχές όπου υπάρχουν βοσκότοποι, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις (στάνες), μελισσοκομικές εγκαταστάσεις και καλλιεργήσιμες εκτάσεις.

Ολοκληρώθηκαν εργασίες βελτίωσης των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των οδών και συγκεκριμένα έγιναν οδοστρωσίες-τσιμεντοστρώσεις και κατασκευή τεχνικών έργων από οπλισμένο σκυρόδεμα (οχετοί απορροής ομβρίων υδάτων, τοίχοι αντιστήριξης κλπ) στα παρακάτω αναφερόμενα τμήματα:

  1. Φανάρι Οδοστρωσία – Τσιμεντόστρωση – Στηθαία ασφαλείας
  2. Αι Γιώργης Οδοστρωσία – Τσιμεντόστρωση – Στηθαία ασφαλείας
  3. Πλησίον Τσαπή – Οχετός απορροής ομβρίων υδάτων – Τεχνικό έργο
  4. Βατούσενα – Διόχι – Οδοστρωσία – Τσιμεντόστρωση – Τοιχίο αντιστήριξης – Στηθαία ασφαλείας
  5. Πλησίον Ζαννή Οδοστρωσία – Τσιμεντόστρωση – Οχετοί απορροής ομβρίων υδάτων
  6. Αγ. Ισίδωρος Οδοστρωσία – Τσιμεντόστρωση
  7. Βίγλα Οδοστρωσία – Τσιμεντόστρωση – Οχετοί απορροής ομβρίων υδάτων
  8. Αχλαδόκαμπος Οδοστρωσία – Τσιμεντόστρωση
  9. Λάκκα Οδοστρωσία – Τσιμεντόστρωση

Όπως ο ίδιος αναφέρει:

«Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον προϊστάμενο και τα στελέχη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χίου για την βοήθειά τους στην ολοκλήρωση του έργου και την άριστη συνεργασία μας καθώς και τους ελάχιστους ηρωικούς υπαλλήλους του δήμου μας που υπερέβαλαν εαυτό προκειμένου να αντιμετωπιστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι δυσκολίες και οι μεγάλες γραφειοκρατικές αγκυλώσεις.

Να σημειωθεί ότι τόσο η μελέτη του έργου όσο και η επίβλεψη έγινε από τον μοναδικό πολιτικό μηχανικό του δήμου μας Παναγιώτη Χατζηπαναγιώτη.»

Σχετικές δημοσιεύσεις