Άνεμος Αισιοδοξίας! Μετά το τέλος του Γ ‘ Παγκοσμίου Οικονομικού Πολέμου!

Ξημέρωσε Πρωτοχρονιά του 2020! Οι αναμνήσεις από την ιστορία που έχουν κατακλύσει το μυαλό μου με αναγκάζουν στο ξεφύλλισμα ποιοί και γιατί προκάλεσαν και τους τρείς παγκόσμιους στην πραγματικότητα πολέμους και τις απώλειες σε ανθρώπινες ζωές. Και ερχόμαστε στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο ως ο Μεγάλος Πόλεμος όπως λεγόταν πριν το ξέσπασμα του Δευτέρου Παγκοσμίου πολέμου που ήταν η σύγκρουση Ευρωπαϊκών δυνάμεων που κράτησε από τον Ιούλιο του 1914 έως τις 11 Νοεμβρίου 1918. Ενώ ήταν μια ενδοευρωπαϊκή διένεξη στο τέλος ενεπλάκησαν αποικίες και Αμερική. Αντίπαλες δυνάμεις η Αντάντ με κυρίως…

Περισσότερα