ΔΕΥΑΧ Έκτακτα μέτρα λόγω COVID-19

Οι τομείς ευθύνης της ΔΕΥΑΧ, της ύδρευσης και της αποχέτευσης, δεν επιτρέπουν την πλήρη αναστολή της λειτουργίας της. Με συνεργασία της Διοίκησης και των εργαζομένων λαμβάνονται και στη ΔΕΥΑΧ μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας. Στους χώρους εργασίας έχουν ληφθεί όλα τα προβλεπόμενα μέτρα σύμφωνα με τις τρέχουσες συστάσεις. Ενημερώνουμε τους δημότες ότι: Οι πληρωμές λογαριασμών θα γίνονται μόνο ηλεκτρονικά (e-banking). Παρακαλούνται οι δημότες για την έγκαιρη εξόφλησή τους καθώς η ρευστότητα είναι απαραίτητη για την απρόσκοπτη λειτουργία της Υπηρεσίας Η εξυπηρέτηση των δημοτών θα γίνεται τηλεφωνικά στα…

Περισσότερα