Αίτηση για Λήψη Ξυλείας

Μέχρι τις 13 Δεκεμβρίου 2019 μπορούν να υποβάλουν αίτηση οι πολίτες για τη λήψη ξυλείας , από καμένα πεύκα στις δημοτικές δασικές εκτάσεις. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο πρωτόκολλο ενώ η όλη διαδικασία πραγματοποιείται σε συνεργασία και με την επίβλεψη της διεύθυνσης δασών Χίου.

Περισσότερα