Αγωγή Ο δήμος Χίου στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου;

Στην 27η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χίου που θα γίνει διαδικτυακά στις 9 Ιουνίου  θα συζητηθεί μεταξύ άλλων και το θέμα αυτό. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην πρόσκληση θα συζητηθεί η ” Άσκηση ενδίκων μέσων κατά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου λόγω οφειλών από μισθώματα.” Από τα άλλα θέματα ξεχωρίσαμε τα παρακάτω: . Σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δήμων Χίου, Ηρωικής Νήσου Ψαρών και Οινουσσών. . Διακήρυξη δημοπρασίας για μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της Δ/νσης Καθαριότητας του Δήμου Χίου. . Ενεργοποίηση δυνατότητας παράτασης σύμβασης για τη «Σίτιση μαθητών Μουσικού σχολείου…

Περισσότερα