Αποσύρθηκε το θέμα της δημιουργίας Αναπτυξιακού Οργανισμού από την συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Χίου. Παρακάτω το Δελτίο Τύπου του “ΧΙΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ”

Η υπόθεση του Αναπτυξιακού Οργανισμού των Δήμων Χίου – Οινουσσών – Ψαρών που έχει έρθει εκ νέου ως θέμα στην οικονομική επιτροπή του Δήμου απαιτεί σοβαρή τεκμηρίωση και συναίνεση. Ως Χίος Μπροστά εκθέσαμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο τον προβληματισμό μας τόσο για τη σκοπιμότητα ίδρυσής της όσο και για την ανάγκη να τεκμηριωθεί η μη ζημιογόνος για τους δημότες λειτουργία της. Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται να είναι ξεκάθαρος ο προγραμματιζόμενος ρόλος της, να μην ανταγωνίζεται αλλά να συμπληρώνει τις δημοτικές υπηρεσίες και άλλες εταιρίες που συμμετέχει ο Δήμος (πχ ΕΤΑΧ)…

Περισσότερα