ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Δ.ΥΠ.Α. ΙΟΥΝΙΟΣ  2022

  Α.  ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΗΣ Δ.ΥΠ.Α.   Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων, με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Ιούνιο 2022, ανήλθε σε 914.706 άτομα. Από αυτά 515.202 (ποσοστό 56,32%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της Δ.ΥΠ.Α για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 399.504 (ποσοστό 43,68%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της Δ.ΥΠ.Α. για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 306.957  (ποσοστό 33,56%) και οι  γυναίκες ανέρχονται σε 607.749  (ποσοστό 66,44%).   Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων…

Περισσότερα