ΑΝΩΤΕΡΑ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ – ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΜΙΑ ΤΗΣ ΑΝΝΗΣ ΦΕΡΑΙΟΥ

  Ἐν Χίῳ σήμερον τῇ 28ῃ Φεβρουαρίου σωτηρίου ἔτους 2023 καὶ ἐν τοῖς Γραφείοις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καὶ Οἰνουσσῶν συνῆλθεν εἰς ἔκτακτον Συνεδρίαν τὸ Διοικητικόν Συμβούλιον τῆς «Ἀνωτέρας Ἐνοριακῆς Ἀντιπροσωπείας Δήμου Χίου» ὑπό τὴν Προεδρείαν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καὶ Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου. Ὁ Σεβασμιώτατος Προεδρεύων ἀνεκοίνωσεν εἰς τὸ σῶμα τὴν πρὸς τὸν Ἀναστάντα Κύριον ἐκδημίαν τῆς Ἄννης  Φεραίου, προσφιλοῦς μητρός τοῦ κ. Ἰγνατίου Φερραίου, ἐπί σειράν ἐτῶν Μέλους τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς «Ἀνωτέρας Ἐνοριακῆς Ἀντιπροσωπείας Δήμου Χίου». Τὸ Δ.Σ. ὁμοφώνως ψηφίζει: α. Νὰ προστῇ εἰς τὴν…

Περισσότερα