Επέστρεψε από τις Βρυξέλλες γεμάτος εμπειρίες ο Αντιπεριφερειάρχης Καινοτομίας

Ολοκληρώθηκε το ταξίδι του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας Π.Β.Α. και Μεταφορών και Επικοινωνιών Χίου & Σάμου, κ. Λεωνίδα Αθηνάδη, στις Βρυξέλλες στα πλαίσια της εκδήλωσης για την έναρξη της Πιλοτικής Δράσης «Συμπράξεις για την Περιφερειακή Καινοτομία», που υλοποιείται σε συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών και του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τον Αντιπεριφερειάρχη συνόδευε στην εκδήλωση ο κ. Γιώργος Στρογγυλόπουλος, Συντονιστής του Γραφείου Καινοτομίας της Π.Β.Α. που υποστηρίζεται από την εταιρεία ΕΕΟ Group, ο οποίος και συνέβαλε τα μέγιστα στην προετοιμασία και επιτυχία της πρότασης. Ο κ.…

Περισσότερα