Πιλοτικό πρόγραμμα για πρόσωπα στο φάσμα του αυτισμού (Τροπολογία)

Με Τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή υλοποιείται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων πιλοτικό πρόγραμμα υποστηριζόμενης απασχόλησης ατόμων με διαταραχές αυτιστικού φάσματος, η χρηματοδότηση του οποίου θα καλυφθεί από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρόγραμμα συνίσταται ιδίως α) στην υποστήριξη των ωφελουμένων κατά τη διαδικασία εύρεσης εργασίας, β) στην καθοδήγηση των υποψήφιων εργοδοτών κατά τη διαμόρφωση του εργασιακού περιβάλλοντος, γ) στην υποστήριξη των ωφελουμένων, του εργοδότη και του εργασιακού περιβάλλοντος κατά το διάστημα απασχόλησης των ωφελουμένων και δ) στην κάλυψη μισθολογικού και μη μισθολογικού…

Περισσότερα