Νέος Αστυνομικός Διευθυντής Χίου αναλαμβάνει ο Ιωάννης Αραμπατζής

Με τις τοποθετήσεις-μετακινήσεις των Αστυνομικών Διευθυντών συνεχίστηκαν οι κρίσεις της Ελληνικής Αστυνομίας, κατόπιν εκδόσεως σχετικής απόφασης για τον ορισμό των θέσεων αυτών. Γενικός Διευθυντής στην Αστυνομική Διεύθυνση Χίου ορίστηκε ο κ. Ιωάννης Αραμπατζής, ο οποίος μέχρι πρότινος είχε αναλάβει την δεύτερη θέση της Διεύθυνσης, παίρνοντας τη σκυτάλη από τον Ταξίαρχο κ. Γεώργιο Κεβόπουλο, ο οποίος αποστρατεύεται μετά από σχετική απόφαση του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ  Αντιστράτηγου κ. Δημήτριου Μάλλιου. Χάρη στην εμπειρία, τη πίστη και το ήθος του κατάφερε να οριστεί υπεύθυνος για τη θέση αυτή, και τον συγχαίρουμε για τα…

Περισσότερα

Προήχθει στον βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή ο Γιάννης Αραμπατζής

  Μετά την κρίση των Ταξιάρχων συνεχίστηκαν οι κρίσεις των Αστυνομικών Διευθυντών της Ελληνικής Αστυνομίας από το Ανώτατο Συμβούλιο του Σώματος, υπό την Προεδρία του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγου Κωνσταντίνου Σκούμα και τη συμμετοχή των Αντιστρατήγων του Σώματος Λάζαρου Μαυρόπουλου και Γεώργιου Δούβαλη Κρίθηκαν προακτέοι στο βαθμό του Ταξιάρχου, για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, οι κατωτέρω είκοσι (20) Αστυνομικοί Διευθυντές Γενικών Καθηκόντων : ΝΙΚΟΛΑΟΥ Νικόλαος ΤΕΤΡΑΔΗΣ Χαράλαμπος ΠΙΠΕΡΗΣ Ευάγγελος ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ Ιωάννης ΛΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ Ιωάννης ΚΑΡΤΑΛΗΣ Παναγιώτης ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΗΣ Βασίλειος ΜΠΑΣΜΠΑΝΑΣ Γεώργιος ΒΑΖΟΥΡΑΣ Ηλίας ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ Χρήστος ΚΑΚΟΥΣΗΣ Κωνσταντίνος ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ Βασίλειος…

Περισσότερα