Γιατρός στον Οίκο Ναύτου Χίου

    Ενημερώνουμε την Ναυτική Οικογένεια της Χίου, ότι κατόπιν επικοινωνίας με την Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Χίου, ο ιατρός επανέρχεται στον Οίκο Ναύτου Χίου από την Παρασκευή 2 Σεπτέμβρη2022, και κάθε Τρίτη και Παρασκευή κατά τις ώρες 9:00π.μ. – 13:00. Για ραντεβού οι ασφαλισμένοι του Οίκου Ναύτη θα μπορούν να καλούν από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 10:00 έως τις 12:00 στο Γραφείο Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας του Νοσοκομείου (κα Αιγινίτη Ευτυχία) στο τηλέφωνο : 22713 – 50227. Με συναδελφικούς χαιρετισμούς      Δ.Σ ΠΕΣ/ΝΑΤ Χίου  

Περισσότερα

Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου για τη μόνιμη τοποθέτηση γιατρών στον Οίκο Ναύτη Χίου

  Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του το προτεινόμενο ψήφισμα, τη γενομένη συζήτηση, καθώς και τις διατάξεις των Νόμων 3463/2006 & 3852/2010, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν από αυτές του Ν. 4555/2018. Αποφάσισε ομόφωνα Εγκρίνει την έκδοση του ακόλουθου ψηφίσματος επί αιτήματος της ΠΕΣ ΝΑΤ Χίου και του Σωματείου Συνταξιούχων Ναυτικών Βροντάδου-Συκιάδας για τη μόνιμη τοποθέτηση γιατρών στον Οίκο Ναύτη Χίου: <<Το Δημοτικό Συμβούλιο Χίου υιοθετεί και υποστηρίζει τα αυτονόητα αιτήματα των συνταξιούχων ναυτικών και συγκεκριμένα της ΠΕΣ ΝΑΤ Χίου και του Σωματείου Συνταξιούχων Ναυτικών Βροντάδου – Συκιάδας, για…

Περισσότερα