Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο τη Δευτέρα για την εκλογή Δ.Σ. των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών

Ακόμα μια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προγραμματίζεται στις 4 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 3.00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων: 1. Συγκρότηση Δ.Σ. των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 2. Ορισμός Προέδρου και μελών της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Είναι απαραίτητο να δοθεί άμεσα λύση στο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με την εκταμίευση πιστώσεων από τις Τράπεζες, καθώς και με την υποβολή των απολογισμών των Σχολικών Επιτροπών και την οικονομική διαχείρισή τους.

Περισσότερα