Υπενθύμιση για τους επαγγελματίες αλιείς σχετικά με την υποχρέωση δήλωσης αλιευτικής παραγωγής για την ανανέωση της ισχύος των επαγγελματικών αδειών

Το Τμήμα Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας Χίου ενημερώνει όλους  τους επαγγελματίες αλιείς, πλοιοκτήτες  αλιευτικών σκαφών ολικού μήκους μικρότερου των 12 μέτρων, για την υποχρέωση υποβολής ανελλιπώς στοιχείων μηνιαίας παραγωγής, προκειμένου να είναι δυνατή η ανανέωση των επαγγελματικών αδειών αλιείας, οι οποίες λήγουν κατά το τρέχον έτος. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Αλιείας της Π.Ε.Χίου στο τηλ.2271044438.

Περισσότερα