ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΑΚΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «PISA»

      Συνάδελφοι, Η ΔΑΚΕ Καθηγητών Δ.Ε από θέση αρχής δεν είναι αντίθετη σε διάφορες μαθητικές δοκιμασίες και διαγωνισμούς που γίνονται είτε σε πανελλήνιο,  είτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έτσι από θέση αρχής δεν είμαστε αντίθετοι στη διεξαγωγή του μαθητικού διαγωνισμού  PISA που πραγματοποιείται αυτές τις μέρες. Οφείλουμε όμως να διατυπώσουμε τις εξής ενστάσεις: Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες εφαρμόζεται το μοντέλο του επιλεκτικού σχολείου. Έτσι λοιπόν, στα αντίστοιχα σχολεία με τα ελληνικά Γυμνάσια και Γενικά Λύκεια επιλέγονται οι καλύτεροι μαθητές, σύμφωνα με την επίδοσή τους. Οι υπόλοιποι μαθητές από πολύ…

Περισσότερα