Ημερομηνίες διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση άδειας ναυαγοσώστη

Ως νέες ημερομηνίες διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση άδειας ναυαγοσώστη, για την χρονική περίοδο από 01/07/2020 έως 31/10/2020 ως ακολούθως: Μήνας Ιούλιος 2020: Τετάρτη 01 Ιουλίου 2020 και Δευτέρα 06 Ιουλίου 2020 Μήνας Αύγουστος 2020: Δευτέρα 03 Αυγούστου 2020 Μήνας Σεπτέμβριος 2020: Δευτέρα 07 Σεπτεμβρίου 2020 Μήνας Οκτώβριος 2020: Δευτέρα 05 Οκτωβρίου 2020 Σε περίπτωση που για λόγους ανωτέρας βίας καταστεί αδύνατη η διενέργεια εξετάσεων στην προκαθορισμένη για το σκοπό αυτό ημέρα, οι εξετάσεις θα πραγματοποιούνται την αμέσως επόμενη προσφερόμενη ημερομηνία, που οι ανωτέρω λόγοι εκλείψουν. Ώρα έναρξης των εν…

Περισσότερα