Δωρεά Κεφαλής Αγγείων Υπερήχων στο Σκυλίτσειο από το Σωματείο Συνταξιούχων Ναυτικών Βροντάδου

Το Σωματείο Συνταξιούχων Ναυτικών Βροντάδου πραγματοποίησε δωρεά μιας Κεφαλής Αγγείων Υπερήχων για το μηχάνημα υπερήχων καρδιάς της Καρδιολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου. Η προμήθεια του συγκεκριμένου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού αναβαθμίζει σημαντικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες της Καρδιολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου προς τους πολίτες της Χίου.    

Περισσότερα