Εκτελούνται έργα εντός οικισμού Αγ. Γεωργίου Συκούση

Στα πλαίσια του έργου «Βελτίωση Ασφαλείας Οδών Δήμου Χίου», ο δήμος Χίου θα ξεκινήσει εργασίες στην επαρχιακή οδό Χίου – Ελάτας εντός του οικισμού Αγ. Γεωργίου Συκούση. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν από 31/05/2024 έως 05/06/2024. Για την ομαλή διεξαγωγή των εργασιών, θα πραγματοποιηθεί ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ των οχημάτων στις παραπάνω ημερομηνίες και σταδιακά ανά οδό σύμφωνα με την πρόοδο των εργασιών. Η κυκλοφορία θα ρυθμίζεται με ευθύνη της αναδόχου εταιρίας του έργου.

Περισσότερα