Συμμετείχαν στο πρόγραμμα «Ενεργώ ως Πολίτης» οι μαθητές της Α΄& Δ΄ του 11ου Δημοτικού Σχολείου Χίου-Αστικής Σχολής

  ΑΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΧΙΟΥ – 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Στα πλαίσια του μαθήματος των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων οι τάξεις Α΄και Δ΄ του 11ου Δημοτικού Σχολείου Χίου-Αστικής Σχολής  με εκπαιδευτικούς τις Ξυλά Ευφροσύνη, Κατολέων Στυλιανή, Πατσού Σοφία και Παπαδοπούλου Μαγδαληνή εφάρμοσαν δραστηριότητες από το πρόγραμμα «Ενεργώ ως Πολίτης» του Ιδρύματος Λαμπράκη. Σκοπός του προγράμματος αυτού είναι οι μαθητές και οι μαθήτριες να καλλιεργήσουν την κριτική τους σκέψη, την αναλυτική τους ικανότητα, τις ερευνητικές τους δεξιότητες, τη διαπολιτισμική τους κατανόηση, την ικανότητά τους να επικοινωνούν και να συνεργάζονται, την ευελιξία και προσαρμοστικότητά τους και…

Περισσότερα