Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης πληττόμενων από την πανδημία τουριστικών επιχειρήσεων φιλοξενίας – Δικαιούχοι και ημερομηνίες

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έρχεται εμπράκτως να στηρίξει τις πληττόμενες επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα στην Ελλάδα. Παρακάτω περισσότερες πληροφορίες για το πώς μπορούν να επωφεληθούν οι ανάλογες επιχειρήσεις στον Νομό Χίου και όχι μόνο.  Σπεύσατε…!!! Η δράση χρηματοδοτείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2021 – 2027 και αφορά μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, που έχουν κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα στον κλάδο του Τουρισμού. Λήπτες της ενίσχυσης, ήτοι επιχειρήσεις που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης, είναι οι επιχειρήσεις φιλοξενίας κάθε μορφής, τα…

Περισσότερα