Επιστρέφει το Σχέδιο στη Γ’ Λυκείου

Το υπουργείο Παιδείας εξετάζει την επαναφορά της διδασκαλίας του Σχεδίου στη Γ Λυκείου αλλά όχι ως μάθημα επιλογής στην Α’ Λυκείου. Συγκεκριμένα, υπάρχει πρόθεση να αυξηθούν από 33 σε 35 οι εβδομαδιαίες ώρες της Γ’ Λυκείου και στο επιπλέον δίωρο να διδάσκονται μαθήματα επιλογής. Στο πλαίσιο αυτής της φόρμουλας θα ενταχθούν και τα μαθήματα επιλογής, η εξέταση των οποίων απαιτείται για την εισαγωγή σε συγκεκριμένες σχολές (πχ σχέδιο για αρχιτεκτονική, ξένες γλώσσες για ξενόγλωσσα τμήματα). Για το θέμα θα υπάρξει ρύθμιση μέχρι την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Όσο για…

Περισσότερα