ΟΙ ΕΠΕΤΕΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ «ΧΙΟΣ 2021»

  Καθώς ολοκληρώνεται το πρώτο εξάμηνο του επετειακού έτους 2021, για τα 200 χρόνια από την Εθνική Παλιγγενεσία, θεωρείται επιβεβλημένο να γίνει μία δημόσια ενημέρωση με καταγραφή των πραγματοποιηθεισών δράσεων μέχρι σήμερα, καθώς και των προγραμματιζόμενων για το εγγύς μέλλον. Να σημειωθεί ότι παρά το μεγάλο εμπόδιο της ύπαρξης της πανδημίας, καταβλήθηκε προσπάθεια να πραγματοποιηθούν αρκετά επιτρεπόμενα έργα και δράσεις και μάλιστα εκείνα τα οποία, όπως παρακάτω παρουσιάζονται, αφήνουν χαρακτηριστικό επετειακό αποτύπωμα και ταυτόχρονα αφορούν και επιδρούν στο μεγαλύτερο , κατά το δυνατόν, μέρος της κοινωνίας και με μικρό κόστος.…

Περισσότερα