Θερινό Σχολείου με τίτλο “Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση και Ευρωπαϊκή Συνοχή. Πολιτισμικές δυναμικές και περιφερειακές πολιτικές” της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου – Αντιπεριφέρειας Πολιτισμού σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, τo Europe Direct Βορείου Αιγαίου και την ευγενική υποστήριξη του Δήμου Οινουσσών.

Η  Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου- Αντιπεριφέρεια Πολιτισμού, συνεχίζοντας την υλοποίηση του ψηφισμένου από το Περιφερειακό Συμβούλιο Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης για τον Πολιτισμό,  συνεργάζεται  με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, τo Europe Direct Βορείου Αιγαίου και με την ευγενική υποστήριξη του Δήμου Οινουσσών διοργανώνουν Θερινό Σχολείο με τίτλο “Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση και Ευρωπαϊκή Συνοχή. Πολιτισμικές δυναμικές και περιφερειακές πολιτικές” στις Οινούσσες από 19 Ιουλίου έως 24 Ιουλίου 2021. Σκοπός του Θερινού Σχολείου είναι η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως τους εμπλεκόμενους φορείς   (θεσμικά όργανα, κράτη μέλη, μη κρατικούς φορείς, φορείς της ευρείας δημόσιας…

Περισσότερα