Νέος Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Χίου ο Ιωάννης Γεωργιάδης

    Μετά την επικύρωση των αποτελεσμάτων, των αρχαιρεσιών του Ιατρικού Συλλόγου Χίου που πραγματοποιήθηκαν την 16.10.2022, με την υπ’ αριθμό 53138/27.10.2022 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου – Τμήμα Διοίκησης Ν. Χίου, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του  την 02.11.2022, συγκροτήθηκε σε Σώμα με την εξής σύνθεση:   ΠΡΟΕΔΡΟΣ :                     ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ :           ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ-ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ :    ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΤΑΜΙΑΣ:                           ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ   ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΜΕΛΗ:                               ΔΡΟΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΥ ΠΛΟΥΜΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΠΑΠΑΛΗΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΦΥΛΛΑΣ ΗΛΙΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ  

Περισσότερα