Καθαρισμοί σπάρτων και πρανών σε Διευχά , Κηπουριές, Φυτά και Σπαρτούντα

Η Περιφερειακή Ενότητα Χίου συνεχίζει τους καθαρισμούς από καταπτώσεις, κλαδέματα πεύκων και σπάρτων επί το επαρχιακό οδικό δίκτυο Διευχά, Κηπουριές, Φυτά, Σπαρτούντα.  

Περισσότερα