Μέχρι τις 11 Δεκεμβρίου 2021 μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Δήμο Χίου οι πολίτες, για τη λήψη ξυλείας από καμένα πεύκα σε δημοτικές δασικές εκτάσεις.

Ενημερώνουμε τους δημότες μας ότι μέχρι τις 11 Δεκεμβρίου 2021 μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χίου, για τη λήψη ξυλείας από καμένα πεύκα σε δημοτικές δασικές εκτάσεις. Οι εκτάσεις βρίσκονται σε περιοχές των κοινοτήτων Αναβάτου, Αυγωνύμων, Ελάτας, Λιθίου, Μεστών και Ολύμπων και σε κάποια απόσταση από τις κεντρικές οδικές αρτηρίες. Η όλη διαδικασία πραγματοποιείται σε συνεργασία και με την επίβλεψη της Διεύθυνσης Δασών Χίου.

Περισσότερα