Χρειαζόμαστε επιστήμονες ναυτικούς σύμφωνα με τον καπτα Π. Τσάκο

Χρειαζόμαστε επιστήμονες ναυτικούς. Στην επισήμανση- συμπέρασμα του καπτ. Παναγιώτη Τσάκου κατέτειναν οι εργασίες της ημερίδας που συνδιοργάνωσαν ο Σύλλογος Αποφοίτων “Saint- Paul”, το ΕΒΕΠ και η Ελληνογαλλική Σχολή “Saint- Paul” με θέμα : « Η ελληνική ναυτιλία προτεραιότητα στον επαγγελματικό προσανατολισμό των νέων μας». Ουσιαστικά οι εργασίες της ημερίδας αποτέλεσαν ένα ακόμη βήμα για την σύνδεση της εκπαίδευσης με την ναυτιλία μέσα από μία συζήτηση στην οποία τοποθετήθηκαν επώνυμα στελέχη του επιχειρείν στον Πειραιά. Ο κ. Τσάκος παρομοίασε την ναυτιλία της χώρας με ένα καρποφόρο δένδρο για να σημειώσει ότι…

Περισσότερα