Το Σάββατο, 18 Δεκεμβρίου 2021 πραγματοποιούνται οι εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας στην Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική γλώσσα.  

Προσκαλούμε το διοικητικό προσωπικό Πανεπιστημίων, τους εκπαιδευτικούς του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού Εκπαιδευτικού Τομέα και τους δημοσίους υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη συγκρότηση ομάδων επιτηρητών (Ο.Ε.) για τις εξετάσεις των υποψηφίων προς απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας (ΚΠγ), Β’ περιόδου  Δεκεμβρίου 2021, να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής (στην ηλεκτρονική διεύθυνση gen@dide.chi.sch.gr από την Πέμπτη 18/11/2021 μέχρι και την Τρίτη  23/11/2021 (υπόψη κ. Βέρας Στεφανοπούλου). Η σχετική αίτηση επισυνάπτεται.   Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν υπόψη ότι η αίτηση συμμετοχής στην Ομάδα Επιτηρητών είναι δεσμευτική για…

Περισσότερα