Κριτική τής μεταφυσικής στον άνθρωπο και η Σοσιαλιστική ουτοπία

Του Κ. Α. Ναυπλιώτη Είναι φανερό πως το υπό εξέταση θέμα είναι τεράστιο και πολύπλευρο από τη στιγμή που ο άνθρωπος προσπαθούσε να ερμηνεύσει ποιός είναι και από πού προέρχεται. Εντούτοις, θα περιοριστώ σε ορισμένες διαπιστώσεις – επισημάνσεις που πιθανότατα γνωρίζουν πολλοί – έστω και αν δεν τις ομολογούν – . Αρχίζοντας, να πούμε πως ο χριστιανισμός εκτός του ότι δέχεται τη χωμάτινη προέλευση τού ανθρώπου (πρβλ. το εκκλ. “χοῦς εἶ καί εἰς χοῦν ἀπελεύσει” [βλ. Νεκρόσ. ακολουθ.]) δέχεται επίσης έναν εγγενή δυϊσμό τής ανθρώπινης φύσης, δηλαδή θεωρεί ως υλικό…

Περισσότερα