Διαχείριση Δήμου Χίου: επί τον τύπον των ήλων, του Κωνσταντίνου Ε. Φραγκομίχαλου

    Επειδή  στις πληθυνόμενες ανακοινώσεις του συνόλου  των Δημοτικών παρατάξεων του Δήμου μας, γίνεται αναφορά στις δυσκολίες και τις συνακόλουθες συνέπειες  διαχειρίσεως των δημοτικών ζητημάτων, χωρίς  ωστόσο  να αναζητείται  η προκαλούσα  τις δυσχέρειες αυτές κύρια  αιτία, προκειμένου να επιδιωχθεί η κατά το δυνατόν ενδεικνυόμενη  θεραπεία, κρίνουμε σκόπιμο να παραθέσουμε τις ακόλουθες σκέψεις μας, τις  οποίες σαφώς  συμμερίζονται και  άλλοι συμπολίτες  μας.    ΄Εχουμε  πλέον όλοι μας προ πολλού βιώσει, και μάλιστα κατά τρόπο οδυνηρό, το γεγονός ότι  η κατάργηση των Κοινοτήτων και Δήμων, με την παλαιά τους διοικητική αυτονομία…

Περισσότερα