Φιλανθρωπικά Ιδρύματα και προσωπική δωρεά     

Επειδή ο επαναλαμβανόμενος τελευταίως στην τοπική ειδησεογραφία τίτλος  «Δωρεά του Μητροπολίτη» στο Νοσοκομείο» αντί του κυριολεκτικού και αντικειμενικά ορθού «Δωρεά του Αντιφυματικού Αγώνα»,  θεωρούμε υποχρέωσή μας, χάριν της ιστορικής  δεοντολογίας  καθώς και αυτής της μνήμης των πραγματικών δωρητών, να σημειώσουμε τα ακόλουθα. Η προσφορά εκ μέρους των Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων της Χίου για κοινωφελείς σκοπούς δεν συνιστά, όπως και άλλοτε επισημάναμε,  προσωπική δωρεά του εκάστοτε έχοντος τη διαχείριση αυτών,  αλλά υποχρέωση αυτού απορρέουσα από τη βούληση των ευγενών δωρητών. Τούτο ίσχυε στη νήσο μας καθ’ όλο το μακρό διάστημα της διαχειρίσεως…

Περισσότερα

ΕΠΑΛ: Το ζήτημα των ολιγομελών Τμημάτων

Το τελευταίο διάστημα γινόμαστε και πάλι θεατές του φαινομένου της αξιώσεως δημιουργίας ολιγομελών Τμημάτων  ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ του Νομού μας,  με το θεμιτό κατ’ αρχήν αιτιολογικό ότι σε αντίθετη περίπτωση οι μαθητές στερούνται  την καίρια για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία  δυνατότητα επιλογής του επαγγέλματος της προτιμήσεώς τους. Επειδή το αυτό φαινόμενο το ζήσαμε και  πέρυσι και ικανοποιήθηκε, είναι καλό η Εκπαιδευτική Κοινότητα να δημοσιεύσει ονομαστικό κατάλογο των αποφοιτησάντων μαθητών τουλάχιστον του  παρελθόντος έτους -για να μην πούμε της τελευταίας πενταετίας-, στον οποίο να εμφαίνεται ποιοι και πόσοι  μαθητές αποφοιτώντας ακολούθησαν …

Περισσότερα

Σφαγές της Χίου: Χρέος πανελλήνιας προβολής και τιμής

Με την ευκαιρία των πρόσφατων εκδηλώσεων στο Μελανιός για τις Σφαγές της Χίου του 1822, και ενόψει την συμπληρώσεως μετά τριετία της διακοσιοστής επετείου από το τραγικότατο εκείνο γεγονός, θεωρούμε υποχρέωσή μας να μοιραστούμε μετά   των κατοίκων της νήσου μας, αλλά και του συνόλου των τέκνων της όπου γης, τον ακόλουθο συλλογισμό-προβληματισμό, ο οποίος, όπως συνάγεται από τα σχετικά κατά καιρούς  δημοσιεύματα του τοπικού Τύπου, αποτελεί απορία, αλλά και συνάμα όνειρο και προσδοκία όλων των μετά την απελευθέρωση της νήσου μας γενεών. Συγκεκριμένα, κατά γενική  ιστορική παραδοχή και ομολογία,  τα…

Περισσότερα