ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της ΛΑΤΩ AE

Όπως γνωρίζετε και μπορείτε να πληροφορηθείτε από την Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου, η εταιρεία μας (ΛΑΤΩ ΑΕ) συστάθηκε με την υπ’ αριθμό 494/30-8-1994 απόφαση του Νομάρχη Χίου. Είναι η μόνη νόμιμη εξορυκτική επιχείρηση αδρανών στο νησί με έδρα της την περιοχή Στενoχώνης μεταξύ Αρμολίων και Πυργίου. Με βάση τα στοιχεία, αρχεία και αποθηκευτικούς χώρους, που διαθέτουμε το λατομείο υπολειτουργεί.                   Αυτό συμβαίνει εξαιτίας της μειωμένης ζήτησης αδρανών υλικών, λόγω υποχώρησης της οικοδομικής δραστηριότητας κατά την προηγούμενη δεκαετία και της ΜΗ ΝΟΜΙΜΗΣ εξορυκτικής…

Περισσότερα