«Μέγα το της θαλάσσης κράτος»

Η  ναυτιλία  αποτελεί για την Ελλάδα αναμφισβήτητο εθνικό κεφάλαιο στρατηγικής, οικονομικής και κοινωνικής σημασίας ενώ παραμένει στενά συνδεδεμένη με τον τόπο της, ακόμη και όταν διαπρέπει εκτός αυτού. Εκπροσωπεί μάλιστα το 20% της παγκόσμιας χωρητικότητας και άνω του 50% του στόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συμβολή της ελληνικής ναυτιλίας στη χώρα είναι πολύπλευρη και δεν περιορίζεται στις εισροές στο ισοζύγιο πληρωμών από παροχή ναυτιλιακών υπηρεσιών, αλλά περιλαμβάνει έμμεσες οικονομικές επενδύσεις καθώς και ευκαιρίες απασχόλησης. Παράλληλα, όντας στρατηγικός εμπορικός εταίρος σημαντικών οικονομικών και πολιτικών δυνάμεων, όπως η ΕΕ και οι ΗΠΑ,…

Περισσότερα