Μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19 σε χώρους που λειτουργούν οι υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης

Από τη Δευτέρα 16/03/2020, η συναλλαγή με τους φορολογούμενους θα γίνεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τυχόν αιτούμενα πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.α., θα αποστέλλονται στο φορολογούμενο αποκλειστικά μέσω email και εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί, θα οριστεί συνάντηση, εάν κρίνεται απαραίτητη η φυσική παρουσία. Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Δ.Ο.Υ. Χίου είναι : syzefxis@2553.syzefxis.gov.gr Τα τηλέφωνα επικοινωνίας της Δ.Ο.Υ Χίου είναι: ΕΙΣΟΔΗΜΑ: 22713 52110, 22713 52123 ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 22713 52109 ΦΠΑ: 22713 52103 ΕΣΟΔΑ:22713 52120 ΜΗΤΡΩΟ: 22713 52132 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: 22713 52134 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ:22713 52126  

Περισσότερα