Μέτρα προστασίας κατά του καύσωνα από το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο

Στο πλαίσιο τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Χίου ανακοινώνει τα εξής:  Λήψη τεχνικών και οργανωτικών μέτρων προστασίας από τους εργοδότες Για την αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας κατά τη διάρκεια καύσωνα, οι εργοδότες λαμβάνουν μέτρα προστασίας, σύμφωνα με τον ενδεικτικό και μη εξαντλητικό κατάλογο τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, που περιέχεται σε ΥΑ και αφορούν σε α) τεχνικά μέτρα για την πρόληψη της θερμικής καταπόνησης, όπως παρεμβάσεις  i)…

Περισσότερα