Μήπως είμαστε μόνο για παρελάσεις;

Του Κ. Α. Ναυπλιώτη Μη φοβάστε!  Δεν θα ασχοληθώ με «το τι και το πώς» των παρελάσεων. Απλώς να σημειώσω πως αυτές συμβάλλουν στο να μαθαίνουν οι νεότεροι πως η ελευθερία δεν χαρίζεται αλλά καταχτιέται.  Όπως την κατάχτησαν χύνοντας το αίμα τους αυτοί που αγωνίστηκαν στα βουνά και στις πόλεις για να διώξουν όχι μόνο τους ξένους κατακτητές, αλλά και τους ντόπιους εκμεταλλευτές και ιδιοτελείς «αγωνιστές»… Ωστόσο, προϋπόθεση για  τη δημοκρατία  είναι,  αυτή να στηρίζεται στους νόμους και όχι στα πρόσωπα. Να σημειώσω δε, πως, ένας λαός θα ενεργοποιηθεί κυρίως…

Περισσότερα