ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΒΟΥ ΜΕΛΑΝ(Ε)ΙΟΥΣ « Η ΜΕΛΑΙΝΑ ΑΚΡΑ » : Χρέος να τιμάται επαξίως υπό της Πολιτείας η επέτειος των Σφαγών!  

    Είναι γνωστόν ότι υπό των Ελλήνων και ξένων ιστορικών έχει επισημανθεί ότι ο απαγχονισμός του Πατριάρχη, οι Σφαγές της Χίου και η ΄Εξοδος του Μεσολογγίου αποτελούν τους τρεις θεμελιώδεις συντελεστές της  Ελληνικής  Παλιγγενεσίας κατά τον ιερό Αγώνα της Εθνικής Ανεξαρτησίας. Ωστόσο, ενώ η θυσία του Μεσολογγίου τιμάται κατ’ έτος επαξίως, με την αυτοπρόσωπη μάλιστα παρουσία  ανωτάτων εκπροσώπων της Πολιτείας, η θυσία της Χίου δεν τυγχάνει, ατυχώς, της ανάλογης τιμής. Είναι δε εν προκειμένω αρκούντως ενδεικτικό το γεγονός ότι, ενώ φέτος τιμάται η 200ή επέτειος της κορυφαίας Χιακής Θυσίας,…

Περισσότερα