Κάνετε παρέα με τα βιβλία; Γράφει ο Νίκος Τσούλιας. 

Ναι, τίθεται ένα τέτοιο ερώτημα και είναι μάλιστα καθοριστικό και αποκαλυπτικό της σχέσης μας με τη γνώση, με την πνευματική καλλιέργεια, με την αναζήτηση, με την έρευνα. Αν διαβάζουμε σποραδικά και όχι καθημερινά και συστηματικά, αν διαβάζουμε ένα βιβλίο και μετά κόβουμε κάθε επαφή μαζί του, αν πιάνουμε τα βιβλία στο χέρι μας όταν δεν έχουμε τίποτα άλλο να κάνουμε, αν τα βιβλία δεν είναι η κυρίαρχη εικόνα μέσα στο σπιτικό μας, τότε το διάβασμά μας δεν έχει και μεγάλη σημασία. Για να έχει το διάβασμα νόημα και αξία πρέπει…

Περισσότερα