Οι σφουγγοκωλάριοι του Λευτέρη Πυκνή

Ο σφουγγοκωλάριος ήταν υψηλό αξίωμα και επάγγελμα της Βυζαντινής αυτοκρατορίας. Δουλειά του είναι να σκουπίζει τα οπίσθια των αυτοκρατόρων! Κάτι τέτοιο προσπαθεί να δημιουργήσει ο Σουλτάνος Σουλεϊμάν ο μεγαλοπρεπής τα κράτη που θα έχει στην κατοχή του. Αλλά που να βρει τόσα έμπιστα άτομα να διορίσει στη θέση αυτή; Τότε μόνο πολύ έμπιστα άτομα διοριζόταν στη θέση αυτή αφού μπορούσαν να βρίσκονται κοντά στον αυτοκράτορα ακόμη και όταν αυτός ήταν γυμνός και άοπλος. Σήμερα συνεχίζει να υπάρχει ως έκφραση και περιγράφει συγκεκριμένες συμπεριφορές ανθρώπων της πολιτικής ζωής και όχι μόνο.…

Περισσότερα