Ολοκληρώθηκε το μεγαλύτερο έργο οδοποιίας στα Ψαρά

Με μεγάλη ικανοποίηση ενημερώνει ο Δήμαρχος Ηρωικής Νήσου Ψαρών Κωνσταντίνος Βρατσάνος, ότι ολοκληρώθηκε το έργο: «Βελτίωση της Πρόσβασης σε Γεωργική Γη και Κτηνοτροφικές Εκμεταλλεύσεις Δήμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών», το μεγαλύτερο έργο αγροτικής οδοποιίας που έχει εκτελεστεί ποτέ στο νησί. Το συγκεκριμένο έργο, συμβατικού προϋπολογισμού 979.388,95 €, χρηματοδοτήθηκε από πόρους του χρηματοδοτικού προγράμματος του ΥΠ.ΕΣ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ με 868.000 ευρώ όσο κι από ίδιους πόρους του δήμου μας με 111.388,95 ευρώ και αφορούσε στην βελτίωση της υφιστάμενης αγροτικής οδοποιίας στις περιοχές όπου υπάρχουν βοσκότοποι, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις (στάνες), μελισσοκομικές εγκαταστάσεις και καλλιεργήσιμες…

Περισσότερα